Søk

vannføring

vannføring 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd føring
BETYDNING OG BRUK
sjelden, især om elv e.l.
 det å føre vann
mengde av vann som føres, renner i elv, bekk, vassdrag e.l.
EKSEMPEL
  • elvene har stor vannføring i mai måned
SITATER
  • vannføringen blir liten
     (J.H. Kåsa: Skogbrukslære 8 1926)
  • vannføringen nedenfor demningene var senket hundrevis av meter
     (Arne Olav Brundtland: Fortsatt gift med Gro LBK 2003)