Søk

vekstnæring

vekstnæring 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
næring(svei) i vekst
; næring(svei) som kan ventes å vokse eller ekspandere i fremtiden
SITATER
  • industri og tjenesteytelser er vekstnæringer i Hedmark
     (Glåmdalen 1970/131/2/4–6)
  • fiskeoppdrett og havbruk er av alle partier på Stortinget utpekt som en av Norges fremtidige vekstnæringer
     (Aftenposten 1985/15/3/6–7)