Søk
verk 
substantiv
BØYNINGet; verket, verk eller verker
UTTALE[værk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt verk 'arbeid, gjerning'; i enkelte betydninger påvirket av tysk Werk
BETYDNING OG BRUK
især i faste uttrykk, med preposisjon i, eller til
 utførelse av (større, vanskeligere) arbeid, handling, plan, tiltak
 | jf. arbeid
SITAT
 • den trygge sorgløshed, der driver værket
   (Henrik Ibsen: Digte 188 1875)
UTTRYKK
gå i verk med
nå sjelden
 gå i gang med
; ta fatt med, på
sette i verk
sette, få satt i gang
; la komme i funksjon
; virkeliggjøre, få virkeliggjort
; realisere, få realisert
 • sette i verk tiltak
 • [Knud skulle] være med og sætte i værk de planer, Ole maatte tage
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker I 42)
 • arbeidsgiverne hadde satt i verk en stor og landsomfattende lockout
   (Karsten Alnæs: Historien om Norge 4 158 1999)
få/bringe i verk
litterært, foreldet
; få satt i verk
være i verk
være i arbeid, i gang, i gjære
 • hvis vi skal evaluere taggeforbudet, så må det jo gjøres mens forsøket fortsatt er i verk
   (Aftenposten Aften 16.10.2008/8)
komme i verk
sjelden
 bli satt i verk
; komme i funksjon
gå/skride til verket
gå i gang
; ta fatt
; gå til handling
 • Kjetil skrider ettertenksomt til verket med å redigere
 • så gå til værket!
   (Henrik Ibsen: Catilina 89 1875)
 • jeg går til verket med friskt mot
   (Lars Saabye Christensen: Norske stiler LBK 2012)
 • til og med etter vielsen ville de nygifte tjene Guds herlighet om de holdt seg kyske i noen dager før de skred til verket!
   (Karsten Alnæs: Historien om Europa 2 LBK 2004)
gå til verks
1 
 • uten denne bihensigt hadde han kanske ikke gaat til værks og bygget teatret
   (Knut Hamsun: Segelfoss By II 11 1915)
2 
gå frem (på en bestemt måte)
; bruke en bestemt (nærmere karakterisert) fremgangsmåte
 • gå hemmelig tilværks
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker V 258)
 • De går skjult tilværks
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 198 1874)
 • det hadde vært redeligere om han hadde gått mer direkte til verks
   (Henning Hagerup: Vinternotater 156 1998)
 • måtte politiet gå hardt til verks?
   (Jon Michelet: Hvit som snø 231 1980)
 • jeg gikk til verks med filosofisk grundighet
   (Jostein Gaarder: Sofies verden 124 1991)
legge hånd på verket
legge siste hånd på verket
lysten driver verket
se lyst
1.1 
sjelden
 (virksomhet knyttet til) foretak
SITAT
 • holde værket i drift
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 282)
   | holde utgivelsen av tidsskriftet i gang
avgrenset gjerning
; stykke arbeid
SITAT
 • han, som aldrig har prøvet et dugeligt værk
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 57)
2.1 
arbeid som skal utføres, er utført innenfor en bestemt (nærmere angitt) tid
 | jf. dagsverk
2.2 
(enkelt) gjerning, handling som er karakteristisk, vanlig eller passende for person av en bestemt (nærmere angitt) stilling eller art
SITATER
 • er det vismands værk at føre ugler til Athen?
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 35 1873)
 • gal-mands værk at spilde ord på vort pascha-liv ombord
   (Henrik Ibsen: Digte 150 1875)
 • en litteratur hvor forbrytelsen forherliges fordi den tilhører de skjønne kunster, fordi den bare kan være unntagelsesmenneskers verk
   (Kjetil Stensvik Østli: Politi og røver LBK 2009)
2.3 
gjerning eller virksomhet angitt (med tilknyttet karakteristikk) som skadelig, ødeleggende, fordømmelig
SITATER
 • række hånd til fordærvelsens og forstyrrelsens værk
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 47 1886)
 • vesalt verk følger vor indgang og vor utgang
   (Sigrid Undset: Husfrue (1923) 331)
   | syndige gjerninger
2.4 
(enkelt) stor, berømmelig gjerning (med særlig innsats av kraft, energi, mot)
SITATER
 • er der ej veje nok til store værker?
   (Henrik Ibsen: Catilina 104 1875)
 • vi er værker; du [Peer] skulde øvet os!
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 228)
 • et glupt værk hadde de da øvd
   (Tryggve Andersen: Fabler og hændelser 79 1915)
resultat, produkt av innsats eller kraft
3.1 
noe som kommer av, er forvoldt av anstrengelse, inngrep, tiltak av person (eller vesen)
SITATER
 • jeg skal kjøbe alt, endog min krone; – det er alt dit værk
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker II 48)
 • at vi to [Ørnulf og Sigurd] mødtes har været et værk af de vældige deroppe
 • drik og turing var satans værk
   (Amalie Skram: Samlede Værker II 322)
 • Akademiet for stemmedannelse var [Nanna Withs] verk, det ble forløperen for logopedutdannelsen
   (Vesteraalens Avis 03.09.2013/14)
3.2 
frembrakt virkning, resultat av virksomhet av kraft eller makt
EKSEMPLER
 • ødeleggelsene var stormens verk
 • jettegryter er naturens verk
SITAT
3.3 
noe (synlig, konkret) frembrakt, skapt ved arbeidsytelse av person eller annet levende vesen
 | jf. skaperverk
EKSEMPEL
 • det vakre hageanlegget var én manns verk
SITATER
UTTRYKK
ens henders verk
(synlig, konkret) resultat, produkt av ens henders arbeid
 • se sine hænders værk
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker III 253)
 • håndverkenes umiddelbare glede ved sine henders verk vil bare få mennesker oppleve i det moderne industrisamfunnet
   (Ny Tid 22.03.2013/44)
i sammensetninger, især kollektivt
 produkt, resultat av utført manuelt arbeid
4.1 
brodert, heklet eller kniplet håndarbeid hvor flere enkeltheter danner en helhet, et mønster
4.2 
ornamenter av utskjæringer e.l.
 | jf. snittverk
(større) arbeid av kunstner (eller forsker)
5.1 
(betydelig) frembringelse (f.eks. skulptur, maleri) skapt av bildende kunstner
EKSEMPLER
 • Michelangelos verker
 • Rembrandts verker
SITATER
 • jeg [billedhugger Rubek] gik der syg og vilde skabe mit livs store værk
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 68 1899)
 • i august utgis en dvd-boks med tre av de mest sentrale verkene [til filmskaperen Anja Breien]
   (Ny Tid 03.06.2015/12)
5.2 
musikk
 (betydelig) komposisjon
EKSEMPEL
 • Mozarts udødelige verker
SITATER
 • det herlige verk [Griegs klaverkonsert] fikk en monumental tolkning
   (Nationen 1938/241/2/7)
 • verkene [Brahms] fremførte, ble også ofte opplevd som for strenge eller fremmedartede
   (Dag Østerberg: Brahms LBK 2003)
5.3 
litterær eller vitenskapelig fremstilling som (vanligvis) danner en avsluttet helhet, har et visst (større) omfang, en viss fyldighet eller grundighet
; litterært eller vitenskapelig arbeid (vanligvis av større omfang, betydning eller rang)
 | jf. dikterverk
EKSEMPLER
 • et verk i tre bind
 • Jonas Lies samlede verker
SITATER
 • du har læst mit arbeide (ikke mit værk) ven?
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter IV,1 154)
 • videnskabelige værker
   (Henrik Ibsen: Vildanden 216 1884)
 • han hadde fortalt om store værker, han hadde under arbeide
   (Ove Arthur Ansteinsson: Det røde vælde 4 1912)
 • [avhandlingen] er i visse måter et virkelig betydelig verk
   (Edda 1952/1 Francis Bull)
 • etter intenst arbeid på dette verket gjennom flere år kaster han pennen
   (Dag O. Hessen: Carl von Linné LBK 2000)
 • spøkefullt, om brev
   
  den fjærde dag skulde hun læse disse værk fra de tre foregående dager igennem
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker V 365)
kollektivt, især i sammensetninger
 produkt av naturlig råstoff
 | jf. treverk
6.1 
naturprodukt som er bearbeidet (ofte av flere deler) til en nytteting, en helhet
6.2 
bergverk
 malm, malmstykke brukt til (eller passende til) videre bearbeiding
system, helhet sammensatt, konstruert av deler
7.1 
militærvesen, især i sammensetninger
 skanse, fort, batteri e.l. til forsvar mot fiendtlig angrep
SITAT
 • paa øen [Vardø] blev husene utbedret og verket styrket
   (Sigrid Undset: Husfrue (1923) 238)
7.2 
i sammensetninger
 konstruksjon, bygningsdel sammenføyd av enkeltdeler til en helhet
7.2.1 
bygningsdel (vegg, flate), stativ, ramme e.l. sammenføyd av enkeltdeler av nærmere angitt materiale eller art
7.3 
i sammensetninger
 flate, gjenstand dannet ved sammenfletting (oftest av nærmere angitt materiale)
 | jf. flettverk
7.4 
i sammensetninger
 system, mønster av linjer eller motiver (særlig som utsmykning, ornament)
 | jf. stavverk
7.5 
system av enkeltdeler ordnet og satt sammen med tanke på en bestemt funksjon
 | jf. slagverk
7.5.1 
(større, sammenfattende) publikasjon (særlig til veiledning, undervisning eller annen offentlig bruk) som består av deler som systematisk hører sammen
SITAT
 • i 1984 sank omsetningen av leksikon og [bok]verk med hele 19 prosent
   (Dagens Næringsliv 21.09.1991/28)
7.6 
språkvitenskap, bare i sammensetninger
 funksjonell gruppe, system av språkelementer
7.7 
kollektivt, bare i sammensetninger; sammenfattende brukt om noe som finnes av et bestemt (nærmere angitt) slag (innenfor et bestemt område, på et bestemt sted)
noe som er sammensatt (av ting eller personer) og som utfører et arbeid
8.1 
især i sammensetninger
 drivmekanisme i apparat
 | jf. slagverk, urverk
8.2 
kollektivt
 helhet av samvirkende deler i maskineri, maskinell innretning
8.2.1 
musikk
 helhet av samvirkende mekanismer og deler, stemmer i orgel
UTTRYKK
fullt verk
1 
alle orgelstemmer i bruk
; full lydstyrke
 • orgelet klinger i fullt verk
 • han [ville] nok straks satt på fullt verk og funnet ut at orgelet har «god lunge»
   (Aftenposten 30.03.1995/49)
 • massive orgelakkorder for fullt verk
   (h-a.no (Hamar Arbeiderblad) 31.01.2009)
 • om stemme, annet instrument
   
  fullt verk på barytonstemmen
   (Tidens Krav 26.05.2012/2)
2 
overført, med preposisjon for eller med
 med alle ressurser i bruk
; med innsats av alle krefter
; for full kraft
 • spille for fullt verk
 • her spiller baktankene for fullt verk
   (Bergens Tidende 11.12.1998/31)
8.2.2 
innretning sammenføyd (til en bestemt bruk) av enkeltdeler
 | jf. spilleverk
8.3 
anlegg av industriell eller teknisk art
8.3.1 
industrielt, maskinelt drevet anlegg
SITATER
 • elven og alle værk i dens munning
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker V 157)
 • Ejdsvolds Værk
   (Henrik Ibsen: Digte 12 1875)
 • det var blitt smått uten skiftene på [glass]verket [etter nedleggelsen]
   (Toril Brekke: Gullrush LBK 2008)
 • jf.
   
  [ølet skummet] saa du kunde drive møllebrug og sag. Men den sag, som gik, var en fuld musik. Og det værk man flittig smurte
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter I 193)
8.3.2 
anlegg til utvinning eller bearbeiding av råstoffer
EKSEMPEL
 • han fikk arbeid på verket
SITAT
 • jeg stiftede værkets [jernverkets] lånekasse til gavn for mine undergivne
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 116 1874)
8.3.3 
især i sammensetninger
 teknisk anlegg til produksjon av, forsyning med drivkraft, drivstoff eller annet stoff eller produkt som er nødvendig for et samfunn
SITAT
 • kraft tatt ut av verket i henhold til vilkår for konsesjon
   (lovdata.no 05.06.2015)
8.4 
administrasjon, især i sammensetninger
8.4.1 
offentlig teknisk institusjon (med tilhørende anlegg, administrasjon og personell)
SITAT
 • i dette verket [planverket] ble han til 1944
   (Aftenposten 1948/230/2/4)
8.4.2 
kollektivt
 korps, stab av offentlig ansatte personer som (på grunn av rang, utnevnelsesmåte e.l.) danner en gruppe innenfor administrasjonen
 | i sammensetningen embetsverk