Søk
vred 
adjektiv
BØYNINGvredt
UTTALE[vre:d]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dansk form vred, av gammeldansk wrēth, tilsvarer norrønt vreiðr, reiðr; beslektet med vrang og verbet vri
BETYDNING OG BRUK
litterært
 (rettferdig, berettiget) sint, forbitret, harm
SITATER
 • da blev Kain meget vred, og han stirret ned for sig
   (1 Mos 4,5; 2011: brennende harm)
 • på Aron var Herren så vred at han vilde ødelegge ham
   (5 Mos 9,20; 2011: harm)
 • når en vismann går i rette med en dåre, så blir dåren vred og ler, og det blir ingen ro
   (Ordsp 29,9; 2011: blir det sinne eller latter)
 • vred var Vingthor … reiste skjeg han, rysted haar han
   (G.A. Gjessing (oversetter): Den ældre Edda 80 1899)
 • med barmen hævet under bølgens slag, med trefold skumring mod den korte dag, staar Norges klippe mellem vrede jetter
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker I 153)
 • Irgens var kommet hid som den vrede mand
   (Herman Colditz: Kjærka 171 1888)
 • du må ikke være vred på mig!
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 26 1879)
 • forsone de vrede guddomme
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 458)
 • Aanun var vred paa skolemesteren, som havde lagt ondt for ham
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker I 4)
 • hid vinden hidser de vrede hunde
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte I 83)
 • han retter seg opp, samler fotsålene og ser mektig vred ut der han står
   (Torbjørn Færøvik: India 239 1999)
litterært, om uttrykk, utsagn e.l.
 som viser, er tegn på sinne, harme
SITATER
 • vrede blik
   (Henrik Ibsen: Digte 15 1875)
 • vrede, hidsige stemmer
   (Henrik Ibsen: Lille Eyolf 182 1895)
 • der står et steds et vredt ord om den slægt, som ikke tror, uten den ser tegn
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker V 147)
 • han har aldrig sagt et vredt ord
   (Kristian Elster d.y.: Av Skyggernes Slegt 139 1919)
 • moren mælte vredt
   (Sigrid Undset: Kransen 245 1923)
 • Ljot saa vredt til Kaare efter dette
   (Sigrid Undset: Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis 15 1909)
poetisk, overført, om naturkraft
 i voldsomt opprør
SITATER