Søk

arbeid

arbeid 
substantiv
BØYNINGet; arbeidet, arbeider
UTTALE[a`rbæid]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk arbeit (genitiv arbeides) 'strev'
BETYDNING OG BRUK
fysisk eller åndelig virksomhet som man utøver for å frembringe noe
 | til forskjell fra hvile, lek
EKSEMPLER
 • mye arbeid er nedlagt i denne boken
 • manuelt arbeid
SITATER
 • enhver virksomhed, hvorved et gavnligt resultat tilsigtes, er arbeide
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 223)
 • naar man maa anse sit ydre livsarbejde som i det væsentlige endt, da begynder et fornyet, alvorligt arbejde indad
   (Lorentz Dietrichson: Svundne Tider IV 4 1917)
 • det er tungvindt arbeid at hugge tømmer
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 91)
 • men dagens krav er arbejd, ikke sang
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 130 1873)
 • her læres folk op til at tro at arbejdet er en forbandelse og en syndestraf
   (Henrik Ibsen: Gengangere 123 1881)
 • Herre, selv du naadig frede, hvad hans arbeid lagde ned!
   (Jørgen Moe: Samlede Skrifter II 299)
 • vi skal gaa til arbeids
   (Knut Hamsun: Segelfoss By I 227 1915)
 • regjeringsmedlemmene bør frigjøres fra administrativt arbeid, slik at de kan ofre mer tid på det politiske arbeid i regjeringen
   (Einar Gerhardsen: I medgang og motgang 31 1972)
 • hendene hans er slitt av arbeid, huden ru og hard
   (Jon Michelet: Mannen på motorsykkelen 45 1985)
 • jeg har mye arbeid å gjøre
   (Torgrim Eggen: Den nye Dylan 86 1997)
UTTRYKK
legge arbeid i en ting
sjelden
 anstrenge seg for å gjøre det godt
være i (fullt) arbeid med noe
sjelden
 være i (full) gang med noe
1.1 
økonomi, om produksjonsfaktor
 arbeidskraft
 | motsatt kapital
SITAT
 • produksjon og forbruk, kapital, arbeid, råvarer, ledelse, informasjon, teknologi og markeder organiseres på verdensbasis
   (Thorbjørn Jagland: Vår sårbare verden 181 2002)
1.2 
særlig fagspråk
 funksjon
EKSEMPLER
 • hjertets arbeid
 • maskinenes arbeid
1.3 
fysikk
 produktet av den kraft som påvirker et legeme og strekningen legemet forflyttes i kraftens retning
1.4 
noe som krever anstrengelse
; strev
; anstrengelse
; innsats
SITATER
 • den dinér – det var et drøjt stykke arbejde
   (Henrik Ibsen: Vildanden 5 1884)
 • [Afghanistan-flyktningenes] arbeid for å gjenopprette demokratiet i hjemlandet
   (Torgrim Eggen: Den nye Dylan 195 1997)
1.5 
måte man tjener til sitt livsopphold, forsørger seg på
; beskjeftigelse
; sysselsetting
; jobb
EKSEMPLER
 • få arbeid
 • miste arbeidet
 • være uten arbeid
 • svart arbeid
SITATER
UTTRYKK
arbeidet adler
arbeidet gjør edlere, forhøyer
 | jf. adle
 • «Det er klart du skal i arbeid,» sa hun. «Arbeidet adler mannen, he he.»
   (Ketil Bjørnstad: Nåde 180 1998)
være i noens arbeid
være beskjeftiget, ansatt hos noen
nedlegge arbeidet
streike
produkt, resultat av fysisk eller åndelig virksomhet
; verk
EKSEMPLER
 • det var et godt arbeid
 • han har skrevet et stort vitenskapelig arbeid
 • Ibsens dramatiske arbeider
 • uret var et glimrende stykke arbeid
 • elevene stiller ut sine arbeider
SITAT
 • noe broderi er det ikke han har utført, men solid, egenhendig arbeid
   (Jon Michelet: Mannen på motorsykkelen 150 1985)
UTTRYKK
innlagt arbeid
2.1 
noe man arbeider på, med
EKSEMPEL
 • han slapp arbeidet i gulvet
2.2 
bibelspråk, sjelden
 høst
; avling
SITAT
 • når du indsamler dit arbeide af marken
   (2 Mos 23,16 eldre oversettelse; 1930: frukten av ditt arbeid)