Søk

bearbeide

bearbeide 
verb
BØYNINGbearbeidelse, bearbeiding
UTTALE[be:´arbæidə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra tysk bearbeiten; av be- og arbeiten 'arbeide'; se også bearbeidelse
BETYDNING OG BRUK
litterært
 arbeide lenge og grundig med, på (noe med tanke på en viss bruk eller for å gi det en viss form)
EKSEMPLER
 • bearbeide jorden
 • bearbeide inntrykk
 • bearbeidede varer
   | til forskjell fra råvarer
 • bearbeide et vitenskapelig materiale
   | ordne og trekke ut resultatene av vitenskapelige data
SITATER
 • forudsat at jorden er vel bearbeidet, og jordbunden ikke af altfor slet beskaffenhed
   (Den Norske Rigstidende 23.04.1819/5)
 • motiverne [i sonaten] vare for broget bearbeidede
 • alt de ikke har klart å bearbeide av Deres eget liv ligger stadig og verker i Dem
   (Jens Bjørneboe: Jonas 211 1955)
 • drømmene var en radikal form for brainstorming, sa hun. De bearbeidet informasjoner
   (Jan Kjærstad: Det store eventyret 96 1987)
 • uvilkårlig inngår [man i tradisjonen], bearbeider eller nyskaper den
   (Karin Sveen: Klassereise 20 2000)
1.1 
(søke å) overvinne (traumer) gjennom psykoterapi
SITATER
 • tre representanter fra kongefamilien i Kwa-Zulu/Natal-provinsen i Sør-Afrika har søkt tilflukt i Norge for å bearbeide traumer etter et attentat mot kongepalasset
   (NTBtekst 11.07.1986)
 • det fins mange måter å bearbeide sorg på
   (Lofotposten 28.03.2015/27)
teknikk
 bruke teknologiske prosesser for å omforme råmaterialer til halvfabrikata eller ferdige bruksvarer
 | jf. smi, valse, stanse, avspone
tilpasse, omarbeide (et kunstnerisk produkt) til en annen form
EKSEMPLER
 • bearbeide en bok
 • skuespillet er bearbeidet for radio
SITAT
3.1 
musikk
 behandle (utvikle, variere, omdanne) et tema melodisk eller harmonisk
EKSEMPEL
 • i en klassisk sonatesatsform presenteres temaet eller temaene i eksposisjonsdelen og bearbeides i gjennomføringsdelen
iherdig søke å påvirke eller overtale
EKSEMPEL
 • de bearbeidet statsråden så lenge at han samtykket
SITATER
 • [stattholder] Sandels og hans hjælpere havde trolig bearbeidet alle de storthingsmænd, der lode sig bearbeide ved trudsler eller løfter, belønninger eller forhaabninger
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 299)
 • stemningen er visstnok endnu ikke tilstrækkelig bearbejdet
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 82 1874)
 • han skulle mykes opp med overtalelser, forvirres, overrumples eller bearbeides med mer håndfaste midler
   (Bergljot Hobæk Haff: Den guddommelige tragedie 343 1989)
4.1 
sjelden
 slå løs på
; mishandle
EKSEMPEL
 • bearbeide noen med tørre never
SITAT
 • til publikums store jubel ble mannen lagt langflat mens kenguruen bearbeidet ham med både armer og ben
   (VG 25.01.1978/12)