Søk

dannelse

dannelse 
substantiv
BØYNINGen; dannelsen, dannelser
UTTALE[da`n:(ə)lsə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
verbalsubstantiv til danne, avledet med suffikset -else
BETYDNING OG BRUK
det å danne(s)
; grunnleggelse
; stiftelse
; oppkomst
; tilblivelse
EKSEMPEL
 • dannelse av et større aksjeselskap
SITATER
 • [det må] gjøres noe [for bæreksporten] allerede i år ved dannelse av bærlag
   (Arbeiderbladet 1930/204/8)
 • dannelse av politiske partier, fagforeninger, arbeiderorganisasjoner, foreninger osv.
   (Thomas Krogh: Fra Frankfurt til Hollywood 20 1991)
 • naturen blir lagt til grunn for dannelsen av en metafysisk forestillingsverden
   (Erik Bystad: Det romantiske opprør 12 1998)
især som sisteledd i sammensetninger
 resultatet av at noe dannes eller stiftes
; resultat av en frembringelsesprosess eller utvikling
; avleiring
; avsetning
; formasjon
; produkt
EKSEMPEL
 • tertiære og kvartære dannelser
visst forråd av kunnskaper forenet med en viss ytre kultur og finhet i tenkemåte
; belevenhet
; kultur
; oppdragelse
EKSEMPEL
 • dannelse som resultat av utdannelse, oppdragelse, miljø
SITATER
 • vi har dog virkelig vor adel; en liden kreds; en adel i dannelse
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 71 1874)
 • dannelse har hun også; en meget udbredt læsning, faer!
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 144 1874)
 • hun har jo liden dannelse, stakker
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 91 1896)
 • røbe mangel på dannelse
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 274)
 • [ukulturen] bredte den seg som en sopp utover landet, fortærende, ødeleggende [for] alt som fantes av solid gammeldags dannelse
   (Ketil Bjørnstad: Jæger 344 2001)
3.1 
betydelig kunnskap eller ferdighet på et visst felt
EKSEMPLER
 • faglig dannelse
 • filosofisk dannelse
 • formell dannelse
SITAT
 • Bonna forsto fullt ut betydningen av kunstnerisk dannelse
   (Sven Erik Grydeland: Glemmeboka 49 1985)
UTTRYKK
ytre dannelse
utvikling eller perfeksjonering av opptreden, manerer
3.2 
foredling av følsomhet og etisk karakter
 | til forskjell fra åndsdannelse
SITATER
 • jeg ved ikke, om jeg forstaar, hvad kultur er, jeg kunde tænke mig, at det var noget i retning av hjærtets dannelse
 • Garborg vil at lesningen av boken skal forandre både holdningene og handlingene til leseren, og denne prosessen er ensbetydende med en etisk oppdragelse eller dannelse
   (Jan Sjåvik: Arne Garborgs Kristiania-romaner 26 1985)
UTTRYKK
hjertets dannelse
etisk eller følelsesmessig modning