Søk

karakter

karakter 
substantiv
BØYNINGen; karakteren, karakterer
UTTALE[karakte:´r]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via fransk caractère, fra latin character, fra gresk kharakter 'innskrift, preg', avledet av kharassein 'risse inn, prege inn'; i denne betydningen og denne betydningen med betydningspåvirkning fra engelsk character
BETYDNING OG BRUK
naturvitenskap
 artsmerke
; kjennetegn
; egenhet
; eiendommelighet
særpreg
; kjennetegn
EKSEMPLER
 • et landskap uten karakter
 • få, ha karakter av noe
SITATER
 • øvelsene er av den karakter at man ikke ønsker å ha fremmede med
   (Dagbladet 1931/199/2/2)
 • enhver trappeoppgang har sin lukt, sin karakter
   (Torborg Nedreaas: Musikk fra en blå brønn 99 1960)
 • brune ulltepper av umiskjennelig militær karakter ble anvendt som sitteunderlag
   (Bjørg Vik: Elsi Lund 203 1994)
 • ariene må veksle i karakter, etter en rasende arie må det komme en yndig
   (Dag Østerberg: Det moderne 79 1999)
 • Hume understreker sterkt at matematikkens nøyaktighet og beviselighet skyldes dens analytiske karakter
   (Trond Berg Eriksen: Undringens labyrinter 363–364 1994)
 • ennå har [Bjørneboes] liv ikke fått karakter av tragedie
   (Tore Rem: Sin egen herre 548 2009)
 • den novelleliknende epistelen har karakter av drøm eller drøy skrøne
   (Espen Haavardsholm: Mannen fra Jante LBK 1988)
psykiske egenskaper preget av fasthet
; fast moralsk holdning
; viljestyrke
EKSEMPEL
 • ha en fast, svak karakter
SITATER
 • Catilinas karakter og handlemåde
   (Henrik Ibsen: Catilina 7 1875)
   | fra forfatterens forord
 • De har sørget for at uddanne hans evner, men ikke for at grundlægge en karakter i ham
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 195 1874)
 • [han] hindres [hverken] af karakter eller af overbevisning
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 201 1874)
 • et folks nationale characteer
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 224)
 • [krabben er] et lavt kryp uten karakter
   (Gabriel Scott: Kilden 164 1918)
 • Faraday var en karakterens adelsmann
   (Carl Fred. Holmboe: Michael Faraday 120 1943)
 • han har samme karakter som den gangen, samme ryggrad. Han har holdt seg utenfor svinestien
   (Jens Bjørneboe: Før hanen galer 149 1952)
 • ikke vet jeg når ens såkalte karakter blir dannet, det skjer vel langsomt og umerkelig som årringer i trærne
   (Inger Hagerup: Det kommer en pike gående (1989) 130)
metonymisk
 person med særpreg
; personlighet
EKSEMPEL
 • sterke, svake karakterer
SITATER
 • det var dette sædelige alvor som gjorde Fredrik Olsen til en karakter
   (Jørgen Moe: Samlede Skrifter II 295)
 • [jeg har i Sverige] truffet saa mange gode og hjertelige karakterer
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XV 416)
 • han saa den [frelsen] bare i de store karakterer, i de vældige viljer
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Over Ævne II 170 1895)
4.1 
litteraturvitenskap, mediefag
 (fiktiv) persontype, skildret i litteratur, teater, film e.l.
SITATER
 • dramatiske charakterer
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 77)
 • Holberg har ikke netop skabt nye karakterer
   (Nils Kjær: Samlede Skrifter III 114)
 • [i Verdis opera Othello] står karakterene skarpt mot hverandre
   (Alf Due: Femten musikerskjebner 171 1948)
 • hos Ibsen er alltid karakteren hovedsaken, som i all virkelig dramatisk diktning
   (Jens Bjørneboe: Om teater 202 1978)
4.2 
især litteraturvitenskap, mediefag
SITATER
 • de mest flagrante og hyppigst forekommende eksempler på engelsk-påvirket forvanskning av innarbeidede fremmedord, er … det ustanselige misbruket av ordene «karakter» (for ord som figur, person, rollefigur, åpenbart etter modell av det engelske «character») og «spirituell» …
   (Dagsavisen 28.10.1998/24 Harald Kolstad)
 • Aksel Hennies karakter i filmen, David, er den rotnorske helten
   (Morgenbladet 21.01.2005/23)
 • den mest potente mannen og karakteren i stykket [Henrik Ibsens skuespill Fruen fra havet]
   (Hanne Andrea Kraugerud: Halvt avmektig i lenestolen 29 2006)
 • lynet slår ned overalt rundt meg, så jeg må løpe imellom som en karakter i et dataspill
   (Harald Rosenløw Eeg: Løp hare løp LBK 2008)
særlig skolevesen
 mål for skoleprestasjoner (angitt i tall eller bokstaver)
EKSEMPLER
 • gi karakter
 • få gode, dårlige karakterer
SITATER
 • karakteren ble kunngjort, hun var gått tilbake en tiendedel
   (Liv Køltzow: Hvem har ditt ansikt? 41 1988)
 • for den som skulle ut i arbeidslivet var det spesielt viktig å få god karakter i flid og oppførsel på avgangsvitnemålet
   (Ørnulf Hodne: Folkeskolen i folkeminnet LBK 2010)
 • allerede på folkeskolen fikk jeg den dårlige karakteren G i kristendomskunnskap
   (Jon Michelet: Brev fra de troende LBK 2008)
IT
 skrifttegn
; bokstaver
; tall
SITATER
 • Tjæreborgmaskinen er ikke snauere enn at den leser 200 000 såkalte karakterer, dvs. tall eller bokstaver, pr. sekund
   (VG 14.09.1968/13)
 • Optical Character Recognition … går ut på å gjenkjenne optiske karakterer, i dette tilfelle bokstaver og tall
   (Bergens Tidende 06.04.1998/34)