Søk

diskriminere

diskriminere 
verb
BØYNINGdiskriminerte, diskriminert, diskriminering
UTTALE[diskrimine:´rə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin discriminare '(ad)skille'; i denne betydningen etter engelsk discriminate
BETYDNING OG BRUK
behandle (noen) urettferdig på grunn av tilhørighet til en viss gruppe, især i spørsmål om rettigheter i samfunnet
; behandle dårligere enn andre
; forskjellsbehandle (uten saklig grunn)
SITATER
 • den tysktalende befolkning [i Sør-Tyrol] ble diskriminert
   (Morgenbladet 1959/232/2/6)
 • nordmennene har bevisst eller ubevisst diskriminert og sett ned på samene
   (Aftenposten 1979/499/48/5)
 • [Bjørnson tok] opp kampen for diskriminerte minoriteter i Europa
   (Per Amdam: Bjørnstjerne Bjørnson 26 1979)
 • med adverbial utfylling
   
  er det en mindre forbrytelse mot menneskerettighetserklæringen å diskriminere mot kjønn enn mot rase og religion?
   (Dagbladet 1969/201/5/5)
UTTRYKK
diskriminere positivt
 | positivt diskriminere
 • de kvinnelige studentene ble positivt diskriminert ved opptak til det mannsdominerte studiet
i presens partisipp
 
diskriminerende
 som fører med seg eller vitner om diskriminering
EKSEMPLER
 • diskriminerende holdninger
 • en diskriminerende lov
SITATER
 • [frakt]avtalen viser sig å være diskriminerende
   (Norges Handels- og Sjøfartstidende 1954/113/3/2)
   | fordi den ikke gir alle aktører de samme vilkårene
 • rasemessige stereotypier og fordommer kan … skape selvoppfyllende profetier og virke sterkt diskriminerende
   (Linda Lai: Dømmekraft LBK 1999)
 • Verdens Handelsorganisasjon passer på at det ikke opprettes diskriminerende handelshindringer
   (Steinar Lem: Det lille livet LBK 2005)
SITAT
 • min jobb var å diskriminere mellom de ulike fagfolkene, basert på tre kriterier: Forskning, undervisning og generell deltakelse
   (Adresseavisen 05.10.2000/15)