Søk
egg 
substantiv
BØYNINGen; eggen, egger
UTTALE[eg:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt egg 'skarp, slipt kant på (skjære)redskap', i denne betydningen 'jordrygg'
BETYDNING OG BRUK
slipt kant på redskap til å skjære, klippe, hugge eller stikke med
EKSEMPEL
 • en kniv med skarp egg
SITAT
UTTRYKK
verge med odd og egg
se odd
1.1 
spiss, skarp kant av en stein
UTTRYKK
sette steinen på egg
med den spisse kanten ned (f.eks. ved innpassing i mur)
1.2 
litterært
 skarpt våpen
SITAT
 • nu har vi faat egg paa dig
   (Sigurd Angell Wiik (oversetter): Eyrbyggja saga side 29 1926)
   | vi har såret deg
om terrengformasjon
2.1 
skarp, smal fjellrygg med stup på begge sider
SITATER
 • langsmed eggen han [bukken] og jeg skar os gennem vejret vej
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 8)
 • vi [stod plutselig] oppe paa en skarp egg med lodret stup lige til fjords
   (Otto Sverdrup: Nyt Land I 150 1903)
2.2 
skarp, smal rygg (på holme)
SITAT
 • den mindste holme laa ytterst med sin egg i veiret
   (Hans E. Kinck: Fru Anny Porse 33 1900)
2.3 
undersjøisk rygg (eller større grunt område)
SITAT
2.4 
bratt overgang fra grunnere til dypere vann, især med tanke på skråningen fra kontinentalsokkelen til Norskehavsdypet (Egga)
mest fagspråk
 kant, jare på tøy
mest dialektalt
 spiss
; tagg
SITAT