Søk

forutsetning

forutsetning 
substantiv
ETYMOLOGI
avledet av forutsette med suffikset -ning
BETYDNING OG BRUK
det å forutsette
; det å anta som gitt
SITAT
 • forutsetningen om Guds evige uforanderlighet fratar den troende et forbilde for barmhjertighetshandlinger
   (Trond Berg Eriksen: Augustin 145 2000)
UTTRYKK
under forutsetning av
forutsatt
 • under forutsetning av ytterligere finansisering
 • våre drøftelser fant sted under forutsetning av at tiden fra en mulig frifinnelse til vedkommende måtte være ute av landet, var kort
   (Annæus Schjødt: Mange liv LBK 2004)
 • under forutsetning av at alle dine nærmeste er like velbeslåtte som deg, behøver du heller ikke tenke på å dele
   (Karin Sveen: Klassereise 213 2000)
under den forutsetning at
forutsatt at
 • psykoanalytikerne fikk lov til å fortsette med sin virksomhet inntil videre, men bare under den forutsetning at de godkjente materialismen
   (Karsten Alnæs: Sabina LBK 1994)
med den forutsetning at
forutsatt at
 • jeg sa ja til oppdraget fra Teatret Vårt med den forutsetning at jeg ikke ville skrive en dokumentarhistorie
   (VG 20.07.2010/22)
noe man forutsetter, antar som gitt
EKSEMPEL
 • brudd på forutsetningene
SITATER
 • det var en stiltiende forudsætning … at denne bestemmelse kun var at betragte som et tomt bogstav
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 321)
 • rene tilfeldigheter, som forsinkelser og tidspress, kan forandre de forutsetningene man har basert seg på
   (Linda Lai: Dømmekraft LBK 1999)
filosofi, matematikk
omstendighet, betingelse som ligger til grunn for eller muliggjør noe
EKSEMPLER
 • ha noe som forutsetning
 • være uten forutsetninger for et arbeid, en stilling
SITATER
 • [du] har overhodet ikke forutsætninger for å forstå en kvinde som Estelle
   (Helge Krog: Blåpapiret 24 1928)
 • forutsetningen om Guds evige uforanderlighet fratar den troende et forbilde for barmhjertighetshandlinger
   (Trond Berg Eriksen: Augustin 145 2000)
 • områder som hadde de beste forutsetningene for jordbruk … antas å ha hatt en forholdsvis stor befolkningstetthet allerede i bronsealderen
   (Bergljot Solberg: Jernalderen i Norge 58 2000)