Søk

forutsette

forutsette 
verb
ETYMOLOGI
første ledd forut; annet ledd sette; jf. tysk voraussetzen; se også forutsatt
BETYDNING OG BRUK
gå ut fra (som betingelse)
; ta for gitt
SITATER
  • hvorfor altid forudsætte enten usle eller latterlige bevæggrunde?
     (Henrik Ibsen: De unges forbund 39 1874)
  • jeg forudsætter han har bedste vilje
     (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 75 1873)
  • å forutsette at det vi sanser har en egen bakenforliggende «substans», er å hoppe for raskt til konklusjonen
     (Jostein Gaarder: Sofies verden LBK 1991)
være betinget av, avhengig av
SITATER