Søk

havsild

havsild 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sild som lever i åpne farvann
 | til forskjell fra fjordsild