Søk

hverdag

hverdag 
substantiv
UTTALE[væ:`rdag], [væ`rdag]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt hverr dagr 'hver dag som ikke er helligdag'; særlig i sammensetninger til dels falt sammen med og påvirket av norrønt verkdagr, tysk Werktag 'virkedag, arbeidsdag'
BETYDNING OG BRUK
ukedag som ikke er søndag eller annen helligdag, i nyere bruk heller ikke lørdag
EKSEMPEL
 • kontoret holder åpent hverdager mellom kl. 9 og kl. 15
SITATER
 • stå opp klokka kvart på seks hver bidige hverdag for å selge arbeidskraften sin
   (Atle Næss: Østre linje LBK 1994)
 • stearinlys på bordene, sikkert for å markere forskjellen på hverdag og helg
   (Susanne Agerholm: Liv laga LBK 2004)
UTTRYKK
til hverdags
under alminnelige daglige forhold (når det ikke er helligdag, fest e.l.)
; til daglig
 • vi tar det ikke så nøye sånn til hverdags
 • jf.
   
  sur sild og myssmørvælling til hverdag som til helg
   (Jacob B. Bull: Folkelivsbilleder II 307 1904)
 • til selskaps og til hverdags
   (Morgenbladet 1933/409/10/1–2)
 • vi stadser jo ikke sådan op til hverdags
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 15 1888)
 • [hun hadde] et beskedent smil, der ganske forandred det ansigtsudtryk, hun havde til hverdags
   (Amalie Skram: Samlede Værker II 465)
til hverdag og fest
 • spennende mat til hverdag og fest
 • de norrøne høvdingbarna … skulle ha klær både til hverdag og fest
   (forskning.no 02.05.2016)
 • jf.
   
  alltid pen i tøyet. Både til hverdags og fest
   (Ragnhild Nilstun: Min lange reise ender her LBK 2007)
1.1 
som førsteledd i sammensetninger om klesplagg
 som er i bruk om hverdagen, til daglig (ikke til fest eller høytid)
EKSEMPEL
 • hverdagsdrakt, hverdagsklær
alminnelig daglig livsførsel (for et bestemt menneske eller for mennesker i et bestemt miljø)
 | jf. dagligliv
SITATER
 • vår hektiske hverdag
   (Hilde Hagerup: Lysthuset LBK 2005)
 • [planlegging] gjør hverdagen min lettere
   (Beate Grimsrud: En dåre fri LBK 2010)
 • voldsaksjoner og bortføringer [hadde] nærmest blitt en del av den italienske hverdagen
   (Simen Ekern: Roma LBK 2011)
 • tilpasse seg andre mennesker og deres hverdag
   (Eivind Hofstad Evjemo: Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet LBK 2012)
2.1 
mest litterært
 prosaisk, grått, trivielt dagligliv
SITATER
 • nu blev det til jævn hverdag og liden hir altsammen
   (H. Wiers-Jenssen: Krøniker fra den gamle By 145 1916)
 • der var hvile med hende og næsten noget festlig midt i hverdagen
   (Peter Egge: Inde i Fjordene 355 1920)
 • hun vendte ansigtet halvt op mot himmelrummet, fordi jorden og hverdagen omkring dem blev for lav for høie tanker
   (Peter Egge: Inde i Fjordene 162 1920)
 • jf. også
   
  det er synd at arbeide naar solen skinner. Bare arbeide om hverdagene, ikke om soldagene
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker III 95)
 • hun hadde … ikke vært riktig forberedt på alle hverdagene [i samlivet]
   (Knut Faldbakken: Alt hva hjertet begjærer LBK 1999)
 • vanlige liv. Hverdager som er kliss like hverandre
   (Ketil Bjørnstad: Til musikken LBK 2004)
2.2 
med vekt på det normale etter en unntakstilstand
SITAT
 • hvordan skaper man en hverdag igjen?
   (Line Baugstø: Regntid 162 2010)
2.3 
som førsteledd i sammensetninger, særlig om forhold, tilstand, virksomhet e.l.
 som minner om eller hører til hverdagen, det jevne (prosaiske, trivielle) dagligliv
EKSEMPEL
 • hverdagsbekymring, hverdagsliv, hverdagsgrå