Søk

industri

industri 
substantiv
BØYNINGen; industrien, industrier
UTTALE[industri:´]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra fransk industrie, av latin industria 'aktivitet, virksomhet; flid'
BETYDNING OG BRUK
næringsvirksomhet som består i bearbeidelse av råstoff
; (masse)fremstilling av produkter
EKSEMPLER
 • industri og handel
 • i 1930 var 27,6 prosent av Norges befolkning sysselsatt i industrien
SITATER
 • aarsberetningen gav et klart indtryk af de store vanskeligheder, som baade haandverk og industri har havt at kjæmpe med i det forløbne aar
   (Aftenposten 01.03.1918/3)
 • regulerte tomteområder både for bolig og industri
   (Dag Solstad: Roman 1987 23 1987)
 • industrien hadde kommet stort sett uskadd igjennom [annen verdenskrig] og kunne bare fortsette å produsere
   (Dag Solstad: Roman 1987 266 1987)
1.1 
gren av slik virksomhet
EKSEMPLER
 • kraftkrevende industri
 • kjemisk industri
SITATER
 • det industrialiserte landbruk [skaper] mange store og viktige industrier
   (Tidens Tegn 1931/98/9/6)
 • treforedling har alltid vært en konjunkturutsatt industri
   (Dag Solstad: Roman 1987 305 1987)
overført
 virksomhet som drives i stort og/eller kommersielt omfang
SITATER
 • her er ikke turisme noe bonden driver med på si'. Det er blitt en industri
   (Gunnar Brinck og Harry Sjøgren: Guide til Europas natteliv 150 1972)
 • graffiti har blitt en industri
   (Cecilie Høigård: Gategallerier LBK 2002)