Søk

mer

mer 
adjektiv
UTTALE[me:r]Uttale-veiledning
VARIANTmere
ETYMOLOGI
dansk form mere, av gammeldansk meræ, tilsvarer norrønt meiri (adjektiv) og meir, meirr (adverb); komparativ av mye, megen og meget; jf. nynorsk meir; jf. også mest
BETYDNING OG BRUK
adjektiv, attributivt
 som finnes, er til stede i større mengde (enn noe som er uttrykt eller underforstått i sammenhengen), eller som kommer til ut over mengden man har, mengden som har vært e.l.
EKSEMPLER
 • det falt mere snø i år enn i fjor
 • spis mere frukt
 • det var mere sant i det han sa enn han selv visste
 • vil du ha mere kaffe?
 • hun trenger mere hjelp
SITATER
 • [det] er kommet ligesom noget mere selvstændighed ind i de enkeltes tænkning
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 24 1886)
 • mere champagne. En hel flaske
   (Henrik Ibsen: Gengangere 117 1881)
 • jeg er ikke opplagt på mere sprell og spill i dag, sa Tom
   (Arild Nyquist: Giacomettis forunderlige reise LBK 1988)
 • – Har du mistet mere hår inatt, Herman?
   (Lars Saabye Christensen: Herman LBK 1988)
 • fru Spielrein drakk mer vin enn hun tålte
   (Karsten Alnæs: Sabina LBK 1994)
UTTRYKK
mer og mer
som finnes, er til stede i stadig økende mengde (eller omfang)
 • det kommer mer og mer snø
 • driften av velstandssamfunnet krever mer og mer kunnskap
   (Marita Liabø: Han liker meg LBK 2001)
1.1 
særlig muntlig, til tellelig substantiv
 flere
EKSEMPLER
 • vi trenger mere penger
 • de har ikke mere poteter igjen
SITATER
 • med mer investeringer kunne overskuddet blitt større
   (Pernille Rygg: Det gyldne snitt LBK 2000)
 • det er ikke plass til mer følelser
   (Ketil Bjørnstad: Damen i dalen LBK 2009)
substantivert, ofte med tilknyttet preposisjonsfrase med av
 større eller ytterligere mengde
; noe i tillegg (til det man har, det som har vært e.l.)
EKSEMPLER
 • har du mer av denne vinen?
 • hun orket ikke mer av maset hans
 • han drakk mer enn han hadde godt av
 • han ville låne 1000 kroner, helst litt mer
 • det skal ikke mer til
 • vi har mer enn nok
   | rikelig, mer enn vi trenger
 • har du mer å klage over
 • de hadde ikke mer å kjøpe for
 • jeg har kjent ham i mer enn tyve år
SITATER
 • en almindelig amtmand bruger meget mere om året end jeg
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 14 1882)
 • han har fåt mere end nok af ægtestanden
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 13 1886)
 • vi [har] mere end plass nok
   (Henrik Ibsen: Bygmester Solness 53 1892)
 • man bør aldrig lade nogen vide mere, end højst nødvendigt
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 23 1873)
 • en kvik diskurs om vers og smør og kunst og mer deslige
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 57 1873)
 • en bonde bør kunne mere end at pløje
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter VII 13)
 • nu ved jeg ikke her er mere for mig at gøre
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 123 1874)
 • «Vi er grandfolk.» – «Så? Det er mer, end jeg ved.»
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 101)
 • dette kunne koste dem mere enn de i lengden kunne betale
   (Herbjørg Wassmo: Karnas arv LBK 1998)
 • hva mer ønsker du? En skriftlig erklæring på min trofasthet?
   (John Ege: Dominoklubben LBK 1995)
 • landbruk er mer enn handel
   (Arne Olav Brundtland: Fortsatt gift med Gro LBK 2003)
 • han drakk mer av det klare brennevinet og lot som om det smakte godt
   (Atle Næss: Kraften som beveger LBK 1990)
 • – Du kan beholde den. Det er mer der det kommer fra
   (Jørgen Gunnerud: Byen med det store hjertet LBK 2009)
 • ombord på Fram hadde Nansen tatt med mer enn 50 par ski av forskjellige modeller og tresorter
   (Carl Emil Vogt: Fridtjof Nansen LBK 2011)
UTTRYKK
mer til
(noe) mer i tillegg
; noe ytterligere
; noe ut over det som er nevnt
 | jf. til
mer og mer
stadig økende mengde
 • dette vil vi se mer og mer av i årene som kommer
 • det virket som alt hele tiden la seg oppå noe annet, at det ble mer og mer
   (Merethe Lindstrøm: Barnejegeren LBK 2005)
 • Hedda angret også, på mer og mer
   (Marita Liabø: Mafia LBK 2004)
mer eller mindre
brukt til å betegne en (litt) varierende eller avvikende mengde
 • litt mer eller mindre har ingenting å bety
 • Herre gud, – et par stykker mere eller mindre: det gør da hverken fra eller til
   (Henrik Ibsen: Vildanden 97 1884)
hverken mer eller mindre
brukt etterstilt for å understreke at et utsagn er nøyaktig, at det gjelder absolutt e.l.
 akkurat, nøyaktig (som nevnt)
; rett og slett
; kort og godt
 • jeg svor, hvad I andre svor; hverken mere eller mindre
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 49 1874)
 • moren skal ha fire julegleder, hverken mer eller mindre
   (Pål Gerhard Olsen: Manndomsprøven LBK 1997)
med mer
brukt for å angi at mer enn det som er nevnt, kommer i tillegg
 | forkortet m.m.
 • naar stundom man en større tummel sporer, har himlen sendt os stærke meteorer, som cholera, en afbrændt by, med mere
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker I 157)
 • lærerne besvarer et spørreskjema om sin formelle utdanning, egen lesing, organisering av undervisningen, bruk av forskjellig materiell med mer
   (Kathrine Wegge: Skolestartboka LBK 2010)
med meget mer
nå sjelden, brukt for å angi at mye mer enn det som er nevnt, kommer i tillegg
 | forkortet m.m.m.
ikke mer enn
1 
ved sammenligning med en tallmessig størrelse
 ikke over
; ikke flere enn
 • for ikke mer enn tre dager siden
 • vi hadde ikke mer enn 100 kroner til sammen
 • møtet varte trolig ikke mer enn ti minutter, men for meg var det avgjørende minutter
   (Kai Eide: Høyt spill om Afghanistan LBK 2010)
2 
ved sammenligning med en ikke-tallmessig størrelse, brukt for å understreke at noe er forholdsvis lite, beskjedent, ubetydelig, marginalt e.l.
 ikke annet enn
; bare
 • det er ikke mer enn rimelig at …
 • det er ikke mer enn din plikt å hjelpe
 • jeg var ikke mere end gut da jeg begyndte at hungre efter storværk
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 100 1872)
 • det var ikke mer, end saavidt jeg fik stanset dem
   (Otto Sverdrup: Nyt Land II 260 1903)
 • neste morgen var opplevelsen ikke mer enn en vond drøm
   (Erling Pedersen: Kongens kvinner LBK 2008)
mer enn én/ett ___
brukt for å understreke at noe har skjedd, blitt gjort forholdsvis mange ganger
 flere, ikke bare én eller ett
 • vi har diskutert dette mer enn én gang
 • faren hadde selv drevet med motorcross i sin ungdom. Det hadde Espen hørt mer enn en gang
   (Tormod Haugen: Øglene kommer LBK 1991)
 • [jeg har tjent kongen] i mere end et vanskeligt hverv
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 59 1874)
mye vil ha mer
ordtak
 | se mye
hva mer er
som kommentar til et utsagn
 i tillegg (til det nevnte)
; dessuten
; ikke nok med det
 • han fikk utbetalt for mye, og hva mer er, han lot være å melde fra om det
 • Norge er et av de få OECD-land som fortsatt har formuesskatt. Hva mer er: Den norske formuesskatten er den desidert høyeste innen OECD
   (Bent Sofus Tranøy og Øyvind Østerud (red.): Mot et globalisert Norge? 262 2001)
mer enn det
som kommentar til et utsagn
 ikke nok med det
 • ifølge de offisielle flygebladene var Razin en utsending fra djevelen. Ja, mer enn det, han var en legemliggjøring av selve Antikrist
   (Karsten Alnæs: Historien om Europa 2 LBK 2004)
2.1 
noe mer verdifullt
; noe viktigere
SITATER
 • [de vil] ta’ fra mig det, som er mig mere end livet
   (Henrik Ibsen: Bygmester Solness 149 1892)
 • tænke ædelt, er mer, end at vide sig rig
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 141)
 • kan jeg aldrig blive mere end en fremmed for dig?
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 179 1879)
 • De har snakketøj, som folk siger, og De har det, som mere er, De har penneførhed
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 11 1874)
 • vaagen var han bleven og mer end det; han begyndte næsten at befinde sig vel
   (Alexander L. Kielland: Skipper Worse 70 1882)
 • hockey var langt mer enn sport på 1980-tallet; det handlet om identitet og røtter
   (Øyvind Holen: Groruddalen LBK 2005)
adverb
3.1 
i høyere grad (voldsommere, sterkere, heftigere e.l.)
; i større omfang eller utstrekning
EKSEMPLER
 • vi lo mer enn vi hadde godt av
 • da han ble gift, måtte han arbeide enda mer enn før
 • jo mer han kjeftet, dess langsommere gikk det
SITATER
 • jeg trænger livet mer end du
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 205)
 • hvad ligger os mere på hjerte, end dette
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 54 1873)
 • jo mer jeg ser på de sensuelle bevegelsene hennes, jo mer synker selvtilliten min
   (Elin Rise: Luremus LBK 2011)
 • på slutten fjernet sykdommen ham enda mer fra denne verden
   (Karsten Alnæs: Historien om Europa 2 LBK 2004)
 • det står [i bladet Henne] at kvinner må slappe mer av når det gjelder mat
   (Ero Karlsen: Bodø LBK 2004)
UTTRYKK
mer og mer
i stadig økende grad
 • han bli mer og mer gretten
 • det regner mer og mer
 • det trækker sig mere og mere sammen om mig
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 91 1888)
 • håret var blitt mer og mer grått det siste året
   (Thorvald Steen: Den lille hesten 71 2002)
 • mer og mer har jeg lært meg å sette pris på de enkle tingene i livet
   (Odd Klippenvåg: Ljublju LBK 2011)
mer eller mindre
1 
i varierende grad
; i en eller annen grad
 • hvis de døde våknet og fikk lese familiens mer eller mindre velvalgte ord, ville nok mange gremme seg og helst krype under torva igjen
   (Inge Eidsvåg: Minnene ser oss LBK 2010)
 • Roma i 1975 var et vepsebol av mer eller mindre politisk motivert vold
   (Simen Ekern: Roma LBK 2011)
2 
nokså
; ganske
; så godt som
; i hovedsak
; grovt regnet
 • alle var mer eller mindre trøtte
 • jeg er mer eller mindre ferdig
 • bortelaget ble mer eller mindre valset ned av hjemmelaget
 • mere eller mindre bedagede ungkarle
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 320)
 • Evas mor … satt mer eller mindre åndsfraværende på et aldershjem fem mil unna
   (Stig Sæterbakken: Gjennom natten LBK 2011)
 • han har hatt noen homoseksuelle erfaringer i de siste månedene, hans seksuelle debut, mer eller mindre
   (Pernille Rygg: Det gyldne snitt LBK 2000)
 • opplever ikke alle smerter mer eller mindre likt?
   (Adelheid Seyfarth: Misjonærene LBK 2008)
mer og mindre
sjelden
 • jeg har … lært at sætte mere og mindre pris paa [gjestene]
   (Amalie Pettersen: Pettersens 71 1911)
meget mer
 (jf. tysk vielmehr 'derimot, tvert imot, snarere')
1 
litterært, brukt for å angi at en karakteristikk, et utsagn gjelder i større grad
 • om deslige ting er det … voveligt at dømme, selv for os grækere. Hvor meget mere da for eder?
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 261 1873)
 • brukt for å fremheve en årsak
   
  den fremmede kunst maatte spire baade snart og frodigt, saa meget mere, som den ingen modstand fandt i allerede udviklede nationale former
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 265)
   | særlig fordi
2 
litterært, brukt for å fremheve en oppfatning som stilles opp som motsetning til en tidligere, forkastet
 tvert imot
; derimot
; snarere
 • jeg har ingen årsag til at klage over dig, o Fortuna! Meget mere har jeg den højeste opfordring til at yde dig lov og pris
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 254 1873)
   | snarere, tvert imot
3.1.1 
brukt ved adjektiv (eller adjektivisk perfektum partisipp) til å danne fraser med komparativ betydning
 i større grad
EKSEMPLER
 • veiene var mer sølete enn noensinne
 • dette gjør saken mer komplisert
 • han ble stadig mer irritabel
 • en mer solid fjellstøvel skal du lete lenge etter
 • ingen har vært mer hatet enn han
SITATER
 • hvad du bærer er mere værd, end guld
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 34 1873)
 • mer end kirkevirak søde blodrøg, som fra bålet oser
   (Henrik Ibsen: Digte 11 1875)
   | blodrøyk som er søtere enn det kirkevirak er
 • noen av oss er mer opptatt av de mekanismene som skaper arbeidsløse og milliardærer
   (Ottar Brox: Norge mot tusenårsskiftet LBK 1994)
 • et mere umake par skal du leite lenge etter
   (Bergljot Hobæk Haff: Den guddommelige tragedie LBK 1989)
 • nå gjør du meg enda mer nervøs
   (Ketil Bjørnstad: Damen i dalen LBK 2009)
3.1.2 
brukt med enn til å betegne en høyere grad enn det et bestemt adjektiv, adverb eller verb uttrykker
EKSEMPEL
 • han var mer enn villig til å støtte oss
SITATER
 • mærkværdigt! O, meer end mærkværdigt! Vidunder!
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter II 348)
 • jeg vilde nok mere end gerne
   (Henrik Ibsen: Lille Eyolf 115 1895)
 • mere end almindelig åbenhjertig
   (Henrik Ibsen: Vildanden 176 1884)
 • damen [syntes å være] mer enn mildt opphisset
   (Christian Borch: Ramis vei LBK 2005)
 • han var mer enn slank, mer enn mager, han var skrapet
   (Olav Angell: Oslo ved midnatt LBK 1997)
 • så gode var de andre betingelsene … at de mer enn veide opp for [mangelen]
   (Karl Ove Knausgård: En tid for alt LBK 2004)
3.1.3 
brukt til adjektiv, verb eller substantiv for å angi at en karakteristikk eller betegnelse passer bedre (enn en annen som er nevnt eller underforstått i sammenhengen); ofte med enn
SITATER
 • hun mer sprang end gik
   (Nini Roll Anker: Huset i Søgaten 137 1923)
 • [hans legepraksis] indskrænkede sig efterhaanden til nogle gode gamle huse, hvor han blev gaaende mere som husven
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 29 1884)
 • hendes ansigt har et mere lidende end hårdt udtryk
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 3 1896)
 • Basilios, mere pige end mand
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 117 1873)
 • hun [gikk] jevnlig til behandling hos doktor Jung på Burghölzli, men hun var etter hvert blitt mer kollega enn pasient
   (Karsten Alnæs: Sabina LBK 1994)
 • du mener jeg er mer tykk … enn kraftig
   (Kjell Ola Dahl: En liten gyllen ring LBK 2000)
 • [jeg] var mer lei meg enn sint
   (Jan Kjærstad: Jeg er brødrene Walker LBK 2008)
UTTRYKK
være mer av ___
brukt til å uttrykke at noe(n) hører til en bestemt kategori heller enn en annen kategori (som er nevnt eller underforstått i sammenhengen)
 heller
; derimot
; snarere
 • [Oslo-Marka] er en fryd for turgåere. Muttern var mer av en innesitter
   (Nikolaj Frobenius: Andre steder LBK 2001)
3.1.4 
brukt til å betegne en forholdsvis høy grad av noe
 nokså
; temmelig
SITATER
 • en redaktørs mere tilbagetrukne virksomhed
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 26 1886)
 • hun hadde [imponerende kunnskap] om de mer obskure delene av rock-musikken
   (Atle Næss: Innersvinger LBK 2002)
3.2 
om tid, især i nektende eller spørrende setninger
3.2.1 
om varigheten av en tilstand, situasjon, aktivitet
 fremover, utover i tid (fra et bestemt tidspunkt)
EKSEMPEL
 • jeg skal ikke bo her mer
SITATER
 • jeg ved ikke mere, hvorledes det var
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 49 1873)
 • han var ikke mere
   (Hans Aanrud: Fortællinger III 72 1923)
   | han var død
 • ingen at leve for mere
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 27 1879)
 • så min sandten om her er en skikkelig plads mere
   (Henrik Ibsen: Hedda Gabler 2 1890)
 • de gamle dumme historier snakker vi ikke mere om
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 102 1896)
 • hva er dette? Furua! Den er ikke der mer
   (Britt Karin Larsen: Som steinen skinner LBK 2011)
3.2.2 
om hendelse eller handling
 ut over den gangen eller de gangene det allerede har skjedd eller blitt gjort
; ved ytterligere anledninger
; igjen
EKSEMPEL
 • han sendte dem på dør og sa at de ikke fikk komme dit mer
SITATER
 • vi sés ikke mere; thi endnu før daggry er jeg afsted
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 91 1874)
 • I skal aldrig sætte jer fod i skolen mere
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 217 1882)
 • hun vilde straks tilsengs og rejste sig aldrig mere
 • jeg skal sidde og skrible i julen, arbejde som ej mær
 • etter at den første verdenskrigen var slutt i 1918, gikk det et fulltonende rop gjennom Europa: Aldri mer krig!
   (Einar Gerhardsen: Samarbeid og strid 190 1971)
 • jeg vil alltid huske deg som en venn. Om vi aldri mere ses igjen
   (Tore Renberg: Kompani Orheim LBK 2005)
 • jeg kommer aldri mer til å kunne se en politimann og føle meg trygg
   (Beate Grimsrud: En dåre fri LBK 2010)