Søk
messe 
substantiv
BØYNINGen; messen / messa, messer
UTTALE[me`s:ə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra engelsk mess 'bordselskap, matrett'; til latin missum, grunnbetydning 'det som er sendt (inn fra kjøkkenet)'
BETYDNING OG BRUK
spiserom for militærpersonell, skipsmannskap e.l.
EKSEMPEL
  • befal og soldater hadde felles messe
SITATER
  • det er ingen særskilt messe, og mannskapene må sitte på køiekanten med matfatene på knærne
     (Arbeiderbladet 1928/167/8/5)
  • ganske snart har hele stasjonen hørt om Espens tabbe … og når han kommer inn i messa etter øvelsen, høres hvislingen fra to hundre og femti grønnkledte
     (Christopher Friis-Baastad Grøndahl: Den sjette søvn LBK 1998)