Søk
messe 
substantiv
BØYNINGen; messen, messer
UTTALE[me`s:ə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via gammelengelsk mæsse, fra middelalderlatin missa, brukt i betydningen 'gudstjeneste', verbalsubstantiv til latin mittere 'sende', muligens til uttrykket ite, missa est (concio) 'gå, det er bortsendelse [dvs. slutt]'; trolig sagt av diakonen til dem som ikke skulle være til stede ved nattverden; i denne betydningen via tysk Messe; opprinnelig brukt om kjøpstevne som ble lagt til tiden for store kirkefester
BETYDNING OG BRUK
religion
1.1 
katolsk gudstjeneste
EKSEMPLER
 • høre, lese, synge messe
 • lese messer for ens sjel
SITATER
 • vi mødtes i den hellige messe
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 47 1872)
 • i Bergen går det rygte, at Håkon har forsaget kirken og alt det, som helligt er; han lydde ikke messe nytårsdag
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 130 1872)
 • der skal læses bønner og messer
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 85 1872)
 • vi faar la læse en messe over gutten
   (Sigrid Undset: Kransen (1923) 110)
UTTRYKK
stille messe
messe som leses uten innslag av sang, med eller uten andre enn presten til stede
Paris er vel en messe verd
 (etter den franske konge Henrik IVs (1553–1610) ytring da han gikk over til katolisismen i 1593)
når vinningen er tilstrekkelig stor, til at man kan renonsere på sine prinsipper
svart messe
 | sort messeRiksmålsform
seremoni for satandyrkelse, ofte i form av blasfemisk parodi på den katolske messe
 • han [hadde] begaat helligdomsbespottelse, ritualmord, sort messe og trolldom
   (Samtiden 1922/271 A.C. Svarstad)
 • her hilste man Satan ved å kysse ham bak, her holdt man svart messe og spiste småbarn
   (Vera Henriksen: Ildens sang 826 2002)
1.2 
protestantisk gudstjeneste
EKSEMPEL
 • gå til messe
SITAT
 • hvor lød en messe from som den en fugl sang i min gran?
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter I 290)
1.3 
musikk
 musikk til de faste, liturgiske tekstene i den katolske messe
EKSEMPEL
 • Bachs messe i h-moll
1.4 
musikk
 (større) konsertverk (for soli, kor og orkester eller orgel) til liturgiske tekster
1.5 
i den protestantiske gudstjeneste
 prestens sang og menighetens svar til den
1.6 
især om katolske forhold, som sisteledd i sammensetninger
 | se -messe
om tilstelning eller utstilling
2.1 
tilstelning før en høytid med utlodning, salg o.l., især hvor inntektene går til en forening eller organisasjon
2.2 
handel
 tilbakevendende utstilling med deltagere fra en bestemt bransje e.l.
EKSEMPLER
 • messen for vindenergi i Hannover
 • forlaget hadde egen stand på messen
SITAT
 • jf.
   
  nu har imidlertid forfatterforeningen … gentagne gange bedt mig om et foredrag i dens såkalte «høstmesse»