Søk

mysterium

mysterium 
substantiv
BØYNINGet; mysteriet, mysterier
UTTALE[myste:´rium]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via latin mysterium, fra gresk mysterion, til mystes 'en innviet', til myein 'lukke øyne og munn'; i denne betydningen påvirket av latin ministerium 'gudstjeneste'
BETYDNING OG BRUK
mest i flertall; især om forhold i orientalsk og gresk oldtid
 hemmelig kult for innviede som har gjennomgått bestemte seremonier og renselser
EKSEMPLER
 • de eleusinske mysterier
 • de orfiske mysterier
dunktelt og uforklarlig fenomen
; hemmelighet
; gåte
EKSEMPLER
 • naturens mysterier
 • kjærlighetens mysterier
 • mordet er fremdeles et mysterium
SITATER
 • finde det sandes mysterium
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 168)
 • nervernes mysterier
 • få et innblikk i det moderne kontorarbeides mysterier
   (Arbeiderbladet 1930/32/1/1)
 • hvordan han fikk skrapt sammen nok til å kjøpe den setra vi bodde på den sommeren, er fortsatt et mysterium
   (Per Petterson: Ut og stjæle hester LBK 2003)
UTTRYKK
det lukkede roms mysterium
 (etter engelsk locked-room mystery)
krimgåte hvor et drap er blitt begått i et lukket (avlåst) rom uten at noen kan forstå hvordan morderen har klart å forlate rommet usett
 • «Men hvis det er mord – hvis en annen har skrudd på den gasskranen – hvordan i helvete henger det da sammen med de to sikkerhetslenkene?» «En variant av ‘det lukkede roms mysterium’.»
   (Bernhard Borge: Hobby-detektiven 101 1971)
 • drapet på mannsherberget Krohg’en i Oslo [beskrives som] det lukkede roms mysterium
   (Christian Refsum: Ingen vitner for vitnet 198 2007)
litteraturvitenskap, mest i flertall
 middelalderlig scenisk fremstilling av Kristi lidelseshistorie
; pasjonsskuespill
 | jf. moralitet
SITATER