Søk

oppta

oppta 
verb
BØYNINGopptagelse
ETYMOLOGI
se også opptagelse, opptak
BETYDNING OG BRUK
foreldet
 ta, plukke, løfte opp
SITAT
 • Elias optages til himmelen
   (2 Kong 2 (overskr.) eldre oversettelse; 1930: opptas på en gloende vogn; 2011: blir tatt opp)
UTTRYKK
oppta hansken
ta inn, innlemme (som medlem, student e.l.)
EKSEMPEL
 • foreningen opptar for tiden ingen nye medlemmer
SITATER
 • [hun] blev optagen i de bedste kredse
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 62 1874)
 • hvorfor skulde Hartvigsen betale penge for at faa sit navn optat i firmanavnet?
   (Knut Hamsun: Rosa 56 1908)
 • også yrkeslivet gav anledning til festligheter, som når en svenn ble opptatt i mesterlauget
   (Elsbeth Wessel: Wien 110 1999)
 • sykepleierskeelever optas ved Trondhjems krets av Norges Røde Kors
   (Dagsposten 1936/78/9/7)
 • [de] opptok ham som seniorpartner i et legemiddelfirma
   (Dag Solstad: Roman 1987 264 1987)
 • hun ble opptatt ved det medisinske fakultetet
   (Harald Skjønsberg: Veien mot virkeligheten LBK 1992)
notere ned
; ta imot
EKSEMPLER
 • oppta rapport
 • oppta en bestilling, en ordre
SITATER
 • antagelig kommer man ænnu i kvæl for at optage fortegnelse
   (Bjørnstjerne Bjørnson: En fallit 103 1874)
 • vi vil bare oppta forklaring, og så kan dere gå
   (Karin Fossum: Carmen Zita og døden LBK 2013)
jus
 ta opp (til behandling)
EKSEMPEL
 • oppta en sak til behandling, til doms
SITAT
 • efter min opfatning fortjener saken å bli optatt til grundig granskning
   (Dagbladet 1933/164/2/6)
ta opp og la inngå i seg
; absorbere
EKSEMPLER
 • elven opptar mange sideelver
 • norsk har opptatt mange ord fra nedertysk
 • porøse stoffer opptar fuktighet
 • Ny Tid, hvori opptatt Orientering
   | som avisen Orientering er gått inn i, blitt en del av
SITATER
 • en kloak, som kan optage de postulerede uhumskheder
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 66 1882)
 • Nationaltheatret skaber sine typer og har sin eiendommelige stil. Folketheatret optager disse typer
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 256)
 • i no. 40 af Deres ugeskrift har De optaget et brev
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 298)
 • sink fra plantekilder som korn opptas ikke like godt fra tarmen som sink fra animalske produkter
   (Sofie Hexeberg og Gunn-Karin Sakariassen: Frisk med lavkarbo LBK 2011)
 • kroppens evne til å oppta næringsstoffer
   (Nordlys 06.04.2002/42)
legge beslag på
EKSEMPEL
 • en sak som virkelig opptar sinnene
SITATER
 • mine processer optager al min tid
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 142 1874)
 • noget, som kan lægge beslag på en og optage ens tanker
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 27 1879)
 • [husgerådet] optok plads og nødte ham til at gjøre sig smal
   (Gabriel Scott: Kilden 13 1918)
 • det var det den første politimannen gjorde med meg som nå opptok hele min bevissthet
   (Dag Solstad: Roman 1987 255 1987)
 • [Elias] opptok hennes tid
   (Dag Solstad: Genanse og verdighet 67 1994)
 • tulipanene opptar en hel stol
   (Pål Gerhard Olsen: Fredstid LBK 2000)
 • det ligger ingen Tommy der og opptar plass
   (Karin Fossum: Carmen Zita og døden LBK 2013)
6.1 
interessere
; engasjere
SITATER
 • dette nye optog hvert eneste menneske helt ned til børnene
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 255 1884)
 • det var ikke det at det lå et supermarked der som opptok Peter, men tegnet. Det røde neonlysende tegnet
   (Dag Solstad: «Ellevte roman, bok atten» 83 1992)
 • det [var bare] med meg han snakket om det som virkelig opptok ham
   (Peter Serck: Natten LBK 2010)
UTTRYKK
være opptatt med
være beskjeftiget med, bruke tiden på (så man ikke har tid til noe annet)
 • mormor er travelt opptatt med forberedelsene til sin første maraton
 • de var fuldt optat med sit
   (Knut Hamsun: Segelfoss By II 123 1915)
 • [min] af sin bedrift helt og holdent optagne principal
   (Henrik Ibsen: Catilina 7 1875)
 • hun [er] opptatt med å utprøve en lampeskjerm som hatt
   (Kjetil Rolness: Vulgær og vidunderlig 163 1992)
være opptatt av
være interessert, engasjert i
 • du er saa optaget af kvindernes tale og omgjængelse
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 252 1884)
 • denne døde, som Rosa var saa optat af
   (Knut Hamsun: Rosa 163 1908)
 • han var lite opptatt av den optiske vitenskap
   (Dag Solstad: «Ellevte roman, bok atten» 102 1992)
 • jeg hadde egentlig aldri vært opptatt av kameler
   (Karsten Alnæs: Bakenfor alle farger LBK 2008)
6.2 
i adjektivisk perfektum partisipp
 
opptatt
 beskjeftiget med noe (og dermed uten tid til å beskjeftige seg med noe annet)
SITATER
 • å, du er optaget
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 189 1882)
 • hun lurte på om disse menneskene virkelig skulle noen steder, eller om de bare brukte regnværet som unnskyldning for å virke travle og opptatte
   (Herman Willis: St. Olav LBK 2004)
 • de er opptatt. På nytt er døren lukket
   (Adelheid Seyfarth: Misjonærene LBK 2008)
6.3 
i adjektivisk perfektum partisipp
 
opptatt
 som brukes av andre (og dermed ikke tilgjengelig for bruk)
EKSEMPEL
 • det er opptatt på toalettet
SITAT
foreldet
 ta imot
SITAT
 • [skøyta] laa paa siden af Rutland og optog lodsen
   (Jonas Lie: Rutland 88 1880)
7.1 
foreldet
 reagere på
; motta
; stille seg til
SITATER
 • en slig hyldest, ved jeg, er bleven vel optagen både af den makedoniske Alexander og af Julius Cæsar
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 304 1873)
 • hvem veed, hvorledes Birk vil optage det?
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 400)
 • [teater]stykket optoges … med det livligste bifald
   (Arne Garborg: Mogning og manndom I 52 (1874))
   | ble mottatt
sette i gang
; begynne
; ta opp
SITATER
 • vi [skal] forsøge at optage vore samtaler igen
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Leonarda 81 1879)
 • først da opptok Det Søndenfjeldske sin nye rute Kristiania–Le Havre igjen
   (Dag Solstad: Medaljens forside 114 1990)
 • menn med hjelm og uniformsfrakk kom farende rundt hushjørnet for å oppta jakten
   (Bernt Rougthvedt: Tårn LBK 2013)
 • han opptok forfølgelsen av Struaasen til fots i retning elva
   (Bjørn Bottolvs: Granaten LBK 2009)
8.1 
begynne på igjen
; gjenoppta
EKSEMPEL
 • oppta arbeidet
SITAT
 • så stilt var det, at fuglen på kvist optog sit kvad
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Arnljot Gelline 90 1870)
skaffe seg, ta (lån e.l.)
SITATER
 • vi optar et kommunallån
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 115 1882)
 • vet dere … hvilke betingelser vi tilbyr de som opptar et lån … i vår bank?
   (Stig Holmås: Flukten fra kemneren LBK 1992)
10 
foreldet
 (måle opp og) tegne (kart)
SITAT
 • [Ekdal] optog kortet over strækningerne
   (Henrik Ibsen: Vildanden 29 1884)
11 
foreldet
; spille inn
SITAT