Søk

quisling

quisling 
substantiv
BØYNINGen; quislingen, quislinger
UTTALE[kvi`sliŋ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
etter etternavnet til Vidkun Quisling; norsk nasjonalsosialistisk politiker (1887–1945), statsminister, senere ministerpresident i Norge under den tyske okkupasjonen og henrettet som landssviker; i denne betydningen med henspilling på det angivelige såkalte pepperoverfallet på Vidkun Quisling i Forsvarsdepartementet i 1932
BETYDNING OG BRUK
om forhold i 1930-årene
 tilhenger av Vidkun Quisling og hans politiske syn
SITATER
 • kan disse unggutter [i de planlagte hvite gardene] bli innpodet med det syn som quislingene hevder, så kan de nok bli brukbare i kampen mot arbeiderbevegelsen
   (Rjukan Arbeiderblad 1933/1/1/5 Oscar Torp)
 • batongen knekker ryggraden på både kommunister og quislinger
   (Dagbladet 1934/93/7/4 Aksel Sandemose)
om norske forhold 1940–45
 person som støttet Quisling (og frivillig samarbeidet med okkupasjonsmakten), især person som opprettholdt medlemskap i Nasjonal Samling også etter den 22. januar 1942, da den norske regjeringen i London karakteriserte alle medlemmer av NS som landssvikere som burde straffes
SITATER
 • allerede den 15. april 1940 benyttet Times ordet Quisling i sitattegn for første gang
   (Dagbladet 1965/99/3/3 Sverre Hartmann)
 • quislingenes nye kommuneordning
   (Norsk Tidend 1941/10/3/2)
 • politibilene, som [i maidagene 1945] var ute for å hente de verste quislinger og gestapo-mennesker
   (Olav Larssen: Den langsomme revolusjonen 12 1973)
2.1 
overført
 person som støtter en okkupasjonsmakt mot sine egne landsmenn
; landsforræder
; landssviker
SITATER
 • diktatorene i Kreml … har klart å få med seg quislinger i drabantstater
   (Østlandets Blad 1968/96/3/1)
 • [det] forhatte ustasi-parti, områdets [Kroatias] quislinger, som gikk tyskerne tilhånde og begikk utallige grusomheter
   (Farmand 1971/16/10/2)
 • palestinske opprørere … «ordner» opp med angivere og quislinger i egne rekker
   (Dagbladet 1990/52/20/1)
 • spøkefullt
   
  skal Elvis tas på alvor som politisk aktør, må han for all tid stemples som rockens quisling, en forræder uten like i underholdningshistorien
   (Kjetil Rolness: Elvis Presley 118 1998)
muntlig, overført, om forhold under okkupasjonen 1940–45
 rød pengeseddel med verdi 2 kroner
 | jf. usling
SITATER
 • to-kroneseddelen som er rød, kalles en «Quisling»
   (Norsk Tidend 1941/26/1/5)
 • vi kalte den nye papir-tokronen for en «quisling» og en-kronen for en «usling». Med det oppnådde vi å fastslå at det gikk to «uslinger» på en «quisling»
   (Finn Bø: Forbuden frukt 31 1945)
muntlig, overført, foreldet
 krydret brennevin
SITAT
 • gå bort på «polet» og kjøp Quisling
   (Plan 1933/1/43/2)