Søk

renhet

renhet 
substantiv
ETYMOLOGI
avledet av ren med suffikset -het; jf. norrønt hreinleikr
BETYDNING OG BRUK
det å være ren, ikke skitten, flekkete e.l.
EKSEMPEL
 • snøens renhet
SITATER
 • [jeg] heller vaskemiddel i bøtta, rikelig, klorin, så det skal lukte nyvasket, så det virkelig skal dunste av vaskemiddel, av renhet
   (Johan Mjønes: Terminalhastighet LBK 2009)
 • hun ser seg rundt, og registrerer både renhet og orden i de fleste ting
   (Britt Karin Larsen: Før snøen kommer LBK 2012)
overført
 det å være ren, fri for synd
2.1 
det å være seksuelt uerfaren
SITATER
 • [mane] til renhed før egteskabet
   (Nils Kjær: Samlede Skrifter III 155)
 • de gjængse illusionene om renhet og om egteskabelige privilegier, det trodde han ikke hun hadde
   (Ronald Fangen: Nogen unge mennesker 162 1929)
2.2 
fravær av ondskap, begjær, egoisme, falskhet e.l.
SITATER
 • jeg forelskede mig i hende med den første kjærligheds reenhed og ild
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 63)
 • sjælelig reenhed
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XV 158)
 • leve livet i renhed og højhed og lys
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 173 1896)
 • viljens renhed
   (Henrik Ibsen: Brand 240 1885)
 • hoffets korrupsjon og sletthet må vike for naturmenneskers ubesmittethet og renhet
   (Lorentz Eckhoff: William Shakespeare 157 1939)
 • [hvis ikke Herren] skapte hende om og ham selv, skapte dem om i aand og renhed – da bandt han sig for livet til Satan
   (Bernt Lie: Mot Overmagt 234 1907)
 • den fullkomne renheten i engelens blikk
   (Karl Ove Knausgård: En tid for alt LBK 2004)
det å være ren, ublandet
EKSEMPEL
 • metallers renhet
SITATER
 • lutret, tilbageført til sin oprindelige reenhed … vil [folkevisediktningen] da atter slaae rod i folket
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XV 134–135)
 • kobber med en renhet av over 95 %
   (Carl Fred. Holmboe: Michael Faraday 188 1943)
 • [ifølge SS-sjefen Heinrich Himmler] var [det] germanerne lengst nord i Europa som i størst grad hadde bevart sin rasemessige og kulturelle renhet
   (Bernt Rougthvedt: Med penn og pistol LBK 2010)
det å være ren
; regelmessighet og klarhet (i trekk, linjer, omriss e.l.)
SITATER
 • [interiøret får] fremtre i sin gracile renhet
   (Nic. Stang: Kunstens vilkår i borgerrepublikken 41 1956)
 • jeg [måtte] tenke på en svane. Hun hadde den samme stolte holdningen, den samme kjølige renheten
   (Karin Fossum: Jeg kan se i mørket LBK 2011)
4.1 
især om skrivemåte, stil e.l.
 enkelhet
 | jf. minimalisme
SITAT
musikk, om tone, sang e.l.
 det å være ren
SITAT
 • [det ble] helt galt med renheten hos den ledende tenor
   (Nationen 1936/46/3/6)