Søk

speaker

speaker 
substantiv
BØYNINGen; speakeren, speakere
UTTALE[spi:´kər]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra engelsk speaker 'taler', avledet av speak 'tale, snakke'; jf. suffikset -er
BETYDNING OG BRUK
om forhold i Storbritannia
 formann, president i Underhuset
SITAT
 • Husets speaker måtte … gripe inn for å gjenopprette ro og orden
   (VG 18.07.1962/5)
1.1 
også om forhold i land utenfor Storbritannia
 president for nasjonalforsamlingen
SITATER
 • speakeren i parlamentet [i Libanon] skal være muhammedaner av shia-slekten
   (Dagbladet 1969/72/9/2)
 • Richard Herrmann: Victoria 225 1987
person som betjener høyttaler ved større idrettsstevne, sammenkomst e.l.
 | jf. herold
SITATER
 • et lite tilløp til piping da fjerde utsettelse [av hopprennet i Holmenkollen] ble annonsert, stagget speakeren
   (Aftenposten 1950/109/12/3)
 • [NN var] kveldens speaker og bandt det hele sammen på en fin måte
   (Østlandets Blad 1968/37/2/4)
 • speakeren prøvde forgjeves å tenne begeistringen blant det fåtallige publikummet
   (Gunnar Staalesen: De døde har det godt LBK 1996)