Søk

spekulere

spekulere 
verb
BØYNINGspekulerte, spekulert, spekulering
UTTALE[spekule:´rə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin speculari 'speide, iaktta'
BETYDNING OG BRUK
bedrive abstrakt tenkning, spekulasjon
; gruble
; grunne
 | jf. meditere, studere
SITATER
 • methodisk har jeg intet lært, men jeg har tænkt og spekuleret
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 122)
 • mens de tyske naturfilosofer overveiende spekulerte over naturfænomenerne, regnet og eksperimenterte repræsentanterne for den motsatte retning
   (Harald K. Schjelderup: Filosofiens historie 124 1924)
 • å spekulere betyr å se, og det tanken ’ser’ på, er et uutgrunnelig bilde
   (Karin Sveen: Klassereise 123 2000)
UTTRYKK
spekulere på
grunne på, (stadig) ha i tankene, tenke på
 • det [tør] vel hænde, at arbeidsherren endnu har saa meget at spekulere paa, at I tør gaae paa arbeide før der er at tænke paa søvn for ham
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter IV,6 9)
 • jf.
   
  en brodersøn … speculerede paa farbroderens formue
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 486)
   | lurte, pønsket på
 • naa, hr. forfatter, staar man og spekulerer paa et nyt digt?
   (Henrik Ibsen: Samlede verker IV 257)
 • hun vidste nok, hvad han spekulerede paa
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter II 212)
 • dialektalt
   
  det [vil] nok bli farlig fristende at lægge turen over Kjøbenhavn; jeg behøver jo ikke at træffe andre litteraturmennesker end dere. Faar spikkelere paa det!
   (Arne Garborg: Mogning og manndom II 325 (1895))
spekulere ut
tenke ut (lure påfunn e.l.)
 | jf. utspekulert
 • hvad gaar nu dere to grosserere og spekulerer ud igen?
   (Knut Hamsun: Ny Jord 73 1893)
 • langt sydpaa i Kristinania sitter en samling umenneskelige, ubarmhjertige personer, stortingsbønder, venstremænd … og spekulerer ut det utrolige for at ribbe og utarme pappa
   (Cora Sandel: Alberte og Jakob 53 1926)
1.1 
i adjektiv perfektum partisipp
 
spekulert
sjelden
SITAT
 • hun fortalte selv, at han i sin ungdom nu og da havde slåst og drukket, bare for at der skulde gå ord om ham … «for han var så spekulert!»
drive med spekulasjon
EKSEMPLER
 • spekulere seg til fant
 • spekulere bort alle pengene sine
SITAT
 • tager jeg fartøj, er det for at slaa og fægte mig igjennem og spekulere ved siden af
   (Jonas Lie: Gaa paa! 281 1882)
UTTRYKK
spekulere i
1 
sette penger i (noe) i forventning om lettvint, rask fortjeneste ved stigende eller fallende priser eller kurser)
2 
overført
 ta med i beregningen
; benytte seg av for å nå sine mål
 • spekulere i sine medmenneskers nød
   (Arbeiderbladet 1929/297/4/6)
 • [Wagner] regner med og spekulerer også litt i tilhørernes svakhet for prakt på scenen
   (Dagbladet 1932/130/3/3)
 • et parti som beskyldes for å spekulere i folks fremmedfrykt
   (tk.no (Tidens Krav) 03.12.2016)