Søk
spore 
substantiv
BØYNINGen; sporen, sporer
UTTALE[spo:`rə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt spori
BETYDNING OG BRUK
innretning på ridestøvel som presses i siden på hesten for å få den til å øke fart e.l., især et takket hjul på hælen
EKSEMPLER
 • gi hesten av sporen(e)
 • bruke sporene
SITAT
 • det er dødsens stille. Bare hestehovene drønner tungt mot bruleggingen. Ja – og så klirringen av våpen og sporer
   (Per Imerslund: Videre i passgang 28 1944)
UTTRYKK
tjene/vinne sine sporer
1 
om eldre forhold
 gjøre seg fortjent til ridderslaget og ridderens gylne sporer
 | jf. ridderspore
2 
vise sin dyktighet, vinne full anerkjennelse (for første gang)
 • [i] folkebibliotekenes verden … hadde han tjent sine sporer som en drivende kraft
   (Wilhelm Munthe: Boknåm 237 1943)
 • Lorentz Dietrichson …hadde [allerede] vunnet sine første sporer i Studentersamfundet
   (Wilhelm Munthe: Boknåm 357 1943)
overført
 noe som stimulerer og egger handlekraft eller virkelyst
; stimulans
EKSEMPEL
 • en spore til flid
SITAT
 • [Deres fars gode navn] vil forhåbentlig være Dem en spore
   (Henrik Ibsen: Gengangere 46 1881)
zoologi
 organ som minner om en spore
3.1 
hornet utvekst bak på hestens kodeledd
3.2 
forlenget bakklo hos lerke og enkelte andre fugler
3.3 
spiss horndannelse bak på benet hos hane og hannen hos enkelte andre hønsefugler
3.4 
hornspiss på vingekanten hos visse fugler
3.5 
forbenet sene som støtter flyvehuden hos mange flaggermus
botanikk
 hul utvekst fra blomsterblad eller blomsterbunn, oftest et nektargjemme hos insektpollinerte planter
matlagning
 | jf. bakkelsspore