Søk

strøk

strøk 
substantiv
BØYNINGet; strøket, strøk
UTTALE[strøk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
verbalsubstantiv til stryke
BETYDNING OG BRUK
det å stryke(s) med hånden
; strykende håndbevegelse
 | jf. håndstrøk
SITAT
1.1 
det å stryke, strykende bevegelse med pensel eller kost
 | jf. penselstrøk
1.1.1 
malerkunst
 måte å stryke, føre penselen på
; penselføring
 | jf. strek
EKSEMPLER
 • man kjenner mesteren på hans strøk
 • Edvard Munchs velkjente strøk
1.1.2 
særlig malerhåndverk
 påstrøket lag av maling
; overdrag med maling e.l.
EKSEMPEL
 • malingen bør tørke godt mellom første og annet strøk
SITATER
 • av og til dypper de en kost og gir svillen et strøk eller to
   (Gabriel Scott: Kilden 16 1918)
 • vi [må] gi taket et strøk maling
   (Kjetil Rolness: Med smak skal hjemmet bygges 14 1995)
1.1.3 
enkelt (lett) strek eller trekk med penn eller blyant
1.2 
musikk
 bevegelse med buen (for å frembringe tone) på strengeinstrument
SITAT
1.2.1 
måte å stryke med en bue på et strykeinstrument på
EKSEMPEL
 • ha et godt strøk
SITATER
 • ved at høre Ole Bull igaar var min glæde og henrykkelse den, at han havde bevaret sit prægtige strøg, sin varme tone, sine geniale anløb
   (Halfdan Kjerulf: Av hans efterladte papirer 1847–1868 185)
 • fiolinisten har et fortrinlig strøk
   (Nationen 1939/47/3/7)
 • lyden fra fela var svak, eller kanskje det var hans eget strøk
   (Agnar Mykle: Largo 23 1967)
1.3 
sjelden, mest fagspråk
 det å stryke, skave, skumme e.l. for å fjerne noe
1.3.1 
noe som er strøket, skavet, skummet bort
 | jf. avstrøk
1.4 
bokbinderfag
geologi, bergverk
 lengderetning for (hellende) lag
EKSEMPEL
 • drive en stoll etter strøket
SITAT
 • stav [er] de flater som går på tvers av kvernbergets strøk
   (Nidaros 1924/82/Lørdagsbladet/2/1))
strekning
; område
EKSEMPLER
 • de ytre og indre strøk av Trøndelag
 • regn i ytre strøk
 • tettbygd strøk
SITATER
 • dyrkede strøg
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter II 199)
 • gjennemtrawle alle strøk efter abonnenter
   (Christianssands Tidende 1930/22/1/1)
 • hver natt skrangler togene innenfor Europa, fram og tilbake, opp og ned langs sentrale strøk
   (Dag Solstad: Arild Asnes, 1970 7 1971)
 • ansiktet hadde en lett brunfarge, noe som kunne tyde på lengre opphold i sydligere strøk
   (Gert Nygårdshaug: Pergamentet 7 2013)
3.1 
bydel
; byområde
EKSEMPEL
 • strøket omkring Rådhuset
SITATER
 • brandmessig står dette strøk i en særstilling
   (Aftenposten 1934/217/4/1)
 • i sentrale strøk av det eldste Bergen, som fra Torget til Nordnes, er hornblendeskifer utbredt
   (Bergen byleksikon (2009) 17)
3.2 
mest i bestemt form
 hovedgate(r)
; sentralt sted i by (hvor man spaserer e.l.)
EKSEMPEL
 • promenere, spasere på strøket
SITATER
 • en av strøkets best kjente skikkelser
   (Dagbladet 1933/152/5/5)
 • tiltalte var å se til stadighet på strøket, hvor hun innledet bekjentskaper med herrer
   (Arbeiderbladet 1930/355/2/3)
 • jeg [treff den prostituerte og halliken hennes] ofte … om natten, enten på nattlokalet, hvor vi hadde møtt hverandre første gang, eller på gatene i nærheten, hvor hun hadde sitt strøk
   (Jens Bjørneboe: Frihetens øyeblikk 193 1966)
3.3 
overført
; del
SITATER
 • teatergærningen er et neutralt strøk i vort liv
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Kamp-liv II 248)
 • [vokalen «i» kan] i enkelte strøk av hennes [stemme]register ennu lyde noe skarp
   (Nationen 1939/31/3/7)