Søk

struktur

struktur 
substantiv
BØYNINGen; strukturen, strukturer
UTTALE[struktu:´r]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin structura 'bygning, sammenføyning'
BETYDNING OG BRUK
måte som bestanddelene av et hele er satt sammen eller organisert på
; (del av) noe som er bygd opp på en viss måte
EKSEMPEL
 • faste stoffer med krystallinsk struktur
SITAT
 • som bekjent er det tårnets skjevhet, dets sterkt hellende struktur, som har skapt dets celebre renommé
   (A-magasinet 07.01.1933/14)
   | fra artikkelen «Vi det skjeve tårn i Pisa ramle i grus?»
1.1 
kjemi
 måte som atomene er ordnet (bundet) på i et molekyl
1.2 
kjemi
 måte elektronene er ordnet på i et atom
1.3 
geologi
 karakteren av bestanddelene i en bergart
EKSEMPLER
 • geologiske strukturer
 • strukturer som inneholder olje og gass
1.4 
geologi
1.5 
biologi
 måte som vev i levende organisme er bygd opp, sammensatt på
SITATER
 • Henrik Wergeland: Samlede Skrifter VI 337
 • et mikro-fotografi … kan åpenbare for oss en helt annen struktur enn vi får se direkte gjennom øynene
   (Lorentz Eckhoff: En verden 91 1964)
forhold, sammenheng mellom enkelte deler, ledd i en helhet
; oppbygning
EKSEMPLER
 • den franske tragedies struktur
 • samfunnets økonomiske struktur
SITAT
UTTRYKK
flat struktur
hierarki, rangordning med få nivåer der flertallet har like stor makt
 • Palle Quist mente prinsipielt at flat struktur var den eneste måten å leve og samarbeide på, men sannheten var at han hatet flat struktur!
   (Linn Ullmann: Et velsignet barn LBK 2005)
2.1 
språkvitenskap
 måten et språk er bygd opp, især det funksjonelle forholdet mellom fonologiske elementer og grammatiske former
SITAT
 • innen fransk nykritikk var det mye tale om strukturer
   (Karin Gundersen: Roland Barthes 36 1989)
2.2 
; system
SITAT
 • hun forsøker å få litt mer struktur på tilværelsen sin
   (Beate Grimsrud: En dåre fri LBK 2010)
spor, preg i overflate
SITATER
 • malingen har dryppet, laget striper i ulike løyper som en struktur på døra
   (Susanne Agerholm: Liv laga LBK 2004)
 • for meg virker det som om Norge har gode nok ski, men ikke god nok struktur [i skisålen]
   (Aftenposten 16.02.2014)