Søk

uendelig

uendelig 
adjektiv
BØYNINGuendelig
UTTALE[ue´nd(ə)li]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet med prefikset u- av endelig; jf. tysk unendlich
BETYDNING OG BRUK
som ikke har noen begrensning (især som ikke har noen øvre grense, slutt, ende)
1.1 
om rom, utstrekning
SITATER
 • mod lys steg på stråle-stige op han i hvælvet, det uendelige, mod Gud
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Arnljot Gelline 99 1870)
 • [dråpen] dunster ind i de uendelige skyer
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Sigurd Slembe 201 1862)
 • [stråler] henskylle lyslængsel’ns glans i uendelig fylde
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte I 73)
 • der har åbnet sig så uendelige synsvidder for mig
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 95 1882)
 • [et ord] som spænder den uendelige horisont om vort virke
   (C.J. Hambro: Taler 69 1931)
 • en uendelig rikdom på idéer
   (Nationen 1938/109/3/3)
   | uuttømmelig
 • sjøfart
   
  et uendelig slepetau som går rundt to hjul
   (Aftenposten 1954/116/3/6)
   | som er uten ende (og danner en sammenhengende ring e.l.)
 • havets uendelige horisont
   (Agnar Mykle: Lasso rundt fru Luna 10 1954)
 • bil etter bil i uendelige kolonner
   (Dag Solstad: Roman 1987 262 1987)
 • de utskutte rakettene suste opp gjennom det uendelige himmelrommet
   (Dag Solstad: Professor Andersens natt 88 1996)
 • uendelige skoger
   (Bente Pedersen: Harpunsønnene LBK 2001)
1.2 
om tid eller om noe som har utstrekning i tid
 som ikke har noe sluttpunkt, aldri tar slutt
SITATER
 • en uendelig kamp uden fare og helt uden mål
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Arnljot Gelline 47 1870)
 • [han fant færre tilhørere] for alle sine uendelige smuglerhistorier
   (Jonas Lie: Rutland 144 1880)
 • det suset bløtt og uendelig fra elven
   (Knut Hamsun: Segelfoss By I 58 1915)
 • juryen [var] utmattede av dager med trykkende varme og uendelige vitneforklaringer
   (Chris Tvedt: Dødens sirkel LBK 2010)
 • hans uendelige utledninger tonte friksjonsløst ut i rommet
   (Thure Erik Lund: Uranophilia LBK 2005)
UTTRYKK
i det uendelige
uten slutt eller stans
 • nye gruber i det uendelige!
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 96 1896)
 • dette «lidt mere» kan varieres i det uendelige
   (Henrik Ibsen: Samlede verker XV 172)
 • der er skjønt paa havet! Der blæse sorgerne hen i det uendelige
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker II 287)
 • de evinnelige appellene med opptelling av fanger i det uendelige
   (Jan Jakob Tønseth: Prosten LBK 2013)
1.3 
litterært
 som ikke har utstrekning i tid eller rom
; ubegrenset av, opphøyet over rom og/eller tid
SITATER
 • så kom jeg op i den uendelige ensomhed
   (Henrik Ibsen: Lille Eyolf 50 1895)
 • dødens uendelige skjønhed – Nirvana
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet I 448 1897)
 • en uendelig og legemsløs Gud
   (Karl Ove Knausgård: En tid for alt LBK 2004)
1.4 
om antall, mengde
 som ikke har, eller ikke synes å ha, noen øvre grense
SITATER
 • en uendelig rikdom på idéer
   (Nationen 1938/109/3/3)
 • han hadde hatt uendelige muligheter og ødet dem
   (Agnar Mykle: Lasso rundt fru Luna 441 1954)
 • et uendelig antall intervjuer
   (Dag Solstad: Roman 1987 245 1987)
 • jeg legger på to kvister til, motvillig. Har ikke uendelig med kvister
   (Christian Valeur: Steffen tar sin del av ansvaret LBK 2009)
 • ødemarken, så grenseløs likeartet med sin uendelige mengde grantrær og små innsjøer
   (Karl Ove Knausgård: En tid for alt LBK 2004)
1.4.1 
matematikk, om størrelse, tallverdi
 som tenkes større eller mindre enn alle reelle størrelser
EKSEMPLER
 • uendelig store, små tall
 • tallverdien går mot uendelig
 • uendelig geometrisk rekke
 • uendelig mengde
som gradsadverb, især til adjektiver som betegner lengde, utstrekning eller antall
 grenseløst
EKSEMPEL
 • uendelig mange
SITATER
 • livsvilkårene har stillet sig så uendelig gunstigt for mig
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 197 1874)
 • han var saa uendelig, uendelig liden
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker I 106)
 • han blev med en gang saa uendeligt trist
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 69 1884)
 • hun er noget saa uendeligt forskjelligt fra mig selv
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter II 220)
 • saa uendelig selvfølgelig befalte han at saan og saan skulde det være
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker IV 108)
 • saa uendelig meget har forandret sig i Norges kulturliv siden 1883
   (Nationen 1933/227/2/5)
 • plutselig demret det for ham, hvor uendelig forsiktig en homoseksuell må gå til verks
   (Agnar Mykle: Lasso rundt fru Luna 279 1954)
 • klangen fra en bjelle, snart nær, snart uendelig fjern
   (Agnar Mykle: Lasso rundt fru Luna 473 1954)
 • hennes koketteri … som AG for øvrig fant uendelig skjønt
 • det hadde vært en uendelig lang natt
   (Jan Jakob Tønseth: Prosten LBK 2013)
 • jeg listet meg ut i gangen, åpnet døra uendelig varsomt og gikk inn
   (Gaute Heivoll: Estragons historier 55 2018)