Søk
vev 
substantiv
BØYNINGet; vevet, vev
UTTALE[ve:v]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
samme ord som vev; til veve
BETYDNING OG BRUK
biologi
 samling av celler med ensartet bygning og funksjon
EKSEMPEL
  • kroppens vev inndeles i epitelvev, binde- og støttevev, muskelvev og nervevev
SITATER
muntlig, overført
; vrøvl
; sludder
 | jf. pølsevev
SITATER