Søk

gang

gang 
substantiv
BØYNINGen; gangen, ganger
UTTALE[gaŋ:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt gangr, til ganga ''; i denne betydningen etter latin ductus, verbalsubstantiv til ducere 'føre'
BETYDNING OG BRUK
om levende vesen
 det å gå
; det å bevege seg (til fots)
; ferd
SITATER
 • har du vandret den gang, som er tungest af al – gangen ned til din elskedes grav?
   (Andreas Munch: Sorg og trøst 100 1856)
 • gamle Peer Gynt går sin egen gang
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 215)
 • han agtede ikke at svigte manden paa den sidste gang
   (Jonas Lie: Rutland 131 1880)
   | på vei til graven
 • det blev en besynderlig gang, baade for kua og hende
   (Johan Bojer: Samlede verker IV 18)
 • hun gik foran og fik [sauene] paa gangen
   (Peter Egge: Hansine Solstad 8 1925)
   | fikk dem til å gå
 • han synes liksom han må assistere skjebnen og påskynde sin gang i retning av det uavvendelige
   (Aftenposten 19.03.1952/3)
UTTRYKK
ha sin (daglige) gang
stadig (daglig) ferdes
 • han tænkte vel, han skulde få sin gang her i huset
   (Henrik Ibsen: Vildanden 191 1884)
 • alle vi som ikke har vår daglige gang i skolen
   (aftenbladet.no (Stavanger Aftenblad) 19.05.2009)
 • [ha] sin daglige gang på Grønland
   (aftenposten.no 17.01.2010)
ha gang og sete med/etter
 (grunnbetydning 'gå og sitte med, etter')
litterært
 ha rang med, etter
 • min gang og mit sæte er ikke længer like efter statens overhoved
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker II 247)
 • embetsmenn i Statens tjeneste har ved hoffet gang og sete like med hoffets embetsmenn av samme rang etter innbyrdes ansiennitet
   (regjeringen.no)
   | fra Hoffresolusjon av 24. mai 1993
gå noe(n) en høy gang
 (trolig, opprinnelig om fartøy 'være tett etter en, være like ved å innhente en')
komme opp imot eller overtreffe, overgå noe(n)
 • musiken gaaer digtet en høi gang
 • stortingsmann Julius Olsen … er ballets tykkeste mann, – riktignok går pastor Knudsen fra Drammen ham en høi gang
   (Sfinx: Kjent folk gjennem årene 158 1936)
 • det er nu ca. 10 000 blaarev i landet. Og korsreven gaar den en høi gang
   (Nationen 1931/200/5/4/5)
 • [Ebba Haslund reagerer] på Bjørneboes arroganse. Han går sin fetter [André Bjerke] en høy gang
   (Tore Rem: Sin egen herre 373 2009)
 • trolig går søndagsmiddagen din på en helt vanlig dag tidligere tiders kongers festmiddager en høy gang
   (A-magasinet 29.01.2016/40–41)
1.1 
litterært
 måte å gå på
; gangart
; ganglag
EKSEMPEL
 • en ungdommelig, spenstig gang
SITATER
 • smal og fin og rank … en gang som en bølge!
   (Jonas Lie: Rutland 277 1880)
 • hans gang og hele holdning forråder uro og svækkelse
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 16 1873)
 • [Maria] fik en lettere og lettere gang
   (Johan Bojer: Samlede verker IV 18)
1.2 
mest litterært, om livløs, mekanisk ting
 det å bevege seg i en viss retning
EKSEMPEL
 • stjernenes gang på himmelen
1.3 
måte å bevege seg på
EKSEMPEL
 • skipet har en stø gang
1.3.1 
fagspråk
 mekanisme i urverk som bestemmer bevegelsens fart og regelmessighet
1.4 
(det å være i) virksomhet
; det å forløpe
; bevegelse
; fart
; forløp
EKSEMPLER
 • sette et maskineri i gang
 • slik er verdens gang
 • alt gikk sin vante gang på gården
 • sette i gang nye prosjekter
SITATER
UTTRYKK
komme/være i gang med
begynne med
; være beskjeftiget med
 • «Vis sjøvett» har … kommet godt i gang med sitt forebyggende arbeid
   (sjofartsdir.no (Sjøfartsdirektoratet) 20.04.2009)
 • USA og Sør-Korea er i gang med militærøvelsen
   (nrk.no 25.07.2010)
være på gang
 (etter svensk vara på gång)
1 
muntlig
 være i gang
2 
muntlig
 nærme seg
 • store ting på gang, sa en av industrirepresentantene
   (Dan Børge Akerø et al.: Norge i Brasil 16 1979)
 • er det en liten prestisjekrig på gang mellom psykiater og psykolog
   (Eva Ramm: Stemmen 89 1978)
gå i gang med
muntlig
 begynne med
 • [de] gik i gang med at reise teltet
   (Otto Sverdrup: Nyt Land II 195 1903)
ha/være på gang
ha/være i emning
 | se emning
 • er det noe på gang mellom dem?
 • har du noen nye prosjekter på gang?
   (Lars Saabye Christensen: Halvbroren 585 2001)
1.5 
sjøfart
 det at et kronometer forandrer sin stand
1.6 
med tidsangivelse i genitiv
 avstand som kan tilbakelegges (ved å gå, bevege seg i den tid som er angitt)
 | jf. gange
EKSEMPEL
 • en times gang herfra
SITAT
 • vi var kommet en tre timers gang fra Bergen inn i Bjørnfjorden
   (Tidens Tegn 1932/279/7/4)
1.7 
dialektalt
 stigning, oppsvulming (særlig av sjøen)
1.7.1 
bakerfag
 gjæring
1.7.2 
om eldre forhold
 gjær av skummet på gjærende vørter, tørket og brukt til brødbaking eller ny ølbrygging
SITATER
 • melk så sur, at det var gang i den
   (Tidens Tegn 1930/87/6/4)
 • i Eidsberg [brukte man] gang eller ølgjær [på all slags brannsår]
   (Nils Andreas Quisling: Overtroiske kure og folkemedicin i Norge 38 1918)
(hvert) enkelt tilfelle, forekomst (av en handling, hendelse e.l. som er uttrykt eller underforstått i setningen)
EKSEMPLER
 • vi treffes en sjelden gang
 • i London har jeg vært mange ganger
 • jeg har mang en gang tenkt å skrive til deg
 • tenke seg om to ganger før man gjør noe
SITATER
 • [han] gjentog flere gange: «Gud velsigne dig, barne’ mit»
   (Amalie Skram: Samlede Værker II 624)
 • tror De ikke smerten mangengang mit syn har mørknet?
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 56 1873)
 • for første gang på jord jeg fandt min tanke bag en andens ord
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 114 1873)
 • sligt kan mer end engang hændes
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 11)
 • nu flokker sig om Tyras borg, – kan hænde, sidste gang, – et folk i nød
   (Henrik Ibsen: Digte 74 1875)
 • siden jeg så ham en enkelt gang
   (Henrik Ibsen: Digte 84 1875)
 • hvorfor har De ikke set ud til os en eneste gang i hele skoleferierne
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 7 1886)
 • det var første gang, noget skib fra den kant havde været i Rio de Janeiro
   (Alexander L. Kielland: Skipper Worse 7 1882)
 • den blinker bare en ensom gang
   (Knut Hamsun: Rosa 89 1908)
 • vel de hundre ganger hadde Holk hørt ham klage over hendes umulige ulærvillighet
   (Tryggve Andersen: Samlede fortællinger II 32)
 • da sangen var ferdig, sang hun den en gang til
   (Hanne Ørstavik: Tiden det tar 8 2000)
UTTRYKK
en gang
1 
tidligere oftest sammenskrevet
 i en viss periode eller på et visst ubestemt tidspunkt (i fortid eller fremtid)
; i sin tid
 • en gang var hele Norge dekket av is
 • det var en gang en konge
 • min tid vil nok komme en gang
 • der var engang en gut som gik paa en vei og knækkede nødder
   (P.Chr. Asbjørnsen: Norske Folke- og Huldre-Eventyr 44 1879)
 • når engang regnskabsdagen kommer
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 250 1873)
 • gid du blev så klog at du engang kunde bøde flengen i din egen brog!
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 17)
 • om natten døde Oline, engang om natten
   (Knut Hamsun: Markens Grøde II 190 1917)
 • engang denne høvding og hans kammerat hadde drukket brændevin, talte de i teltet høilydt om de to storbjørne de hadde dræpt
   (Carl Schøyen: Tre stammers møte 97 1919)
2 
brukt for å angi et tidspunkt man har lengtet etter
 omsider
 • endelig en gang ble vi ferdige
 • kan du ikke engang slutte!
   (Bjørnstjerne Bjørnson: En fallit 25 1874)
gang etter gang
igjen og igjen
 • Gudfader i himlen! Skulle udholde slikt gang efter gang, gang efter gang
   (Amalie Skram: Samlede Værker II 84)
 • jeg [har] utsatt å skrive dette brevet gang etter gang
   (Odd Klippenvåg: Et personlig anliggende LBK 2013)
gang på gang
igjen og igjen
; mange ganger
 • [hun] trøster ham, forklarer gang på gang at den dårlige samvittigheten er irrasjonell
   (Thea Selliaas Thorsen: Pia Fraus LBK 2004)
for én gangs skyld
én gang for alle
slik at noe gjøres bare i dette ene tilfellet og ikke skal eller må gjentas
 • la det være sagt én gang for alle
 • den gamle Adam var engang for alle på porten jaget
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 77)
 • nu siger jeg dig én gang for alle, – jeg gør det ikke
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 27 1886)
en gang imellom/iblant
 | dialektalt gang imellom
av og til
 • Ejlif kniber en cigar en gang imellem
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 20 1882)
 • samvittigheden kan være styg en gang iblandt
   (Henrik Ibsen: Gengangere 95 1881)
 • gang imellem var mor Lisbet borti glaset og stirret
   (Johan Bojer: Folk ved sjøen 79 1929)
én gang skal være den første
før eller senere blir man nødt til å gjøre noe man mangler erfaring med (slik at man får den nødvendige erfaringen)
én gang er ingen gang
å gjøre eller ha gjort noe bare én gang teller ikke, har ingen betydning
på én gang
samtidig
på samme gang
samtidig
 • værst er problemerne, naar de er subtile og abstrakte paa samme gang!
   (Olaf Bull: Ild og skygger 53)
med én gang
1 
øyeblikkelig
; straks
 • kom hit med én gang!
 • får man rødvinsflekk på skjorten, bør den vaskes med én gang
 • forestillingen begynte med én gang vi var kommet inn
2 
foreldet
 plutselig
; med ett
 • når jeg sådan med én gang – i en fart – kommer til at huske på det
   (Henrik Ibsen: Vildanden 114 1884)
mang en god gang
ofte
 • vi drikker mangen god gang en bitter og en flaske bajersk sammen
   (Henrik Ibsen: Vildanden 4 1884)
én gang ___, alltid ___
2.1 
leilighet
; anledning
SITATER
 • når vi næste gang træffes paa Østråt, kommer jeg selv anden
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 172 1874)
 • det må vi vente med til en anden gang
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 76 1874)
 • [hunden] laa utenfor døren – de gangene den var ute av kjøkkenet
   (Hans Aanrud: Fortællinger for barn I 106 1917)
 • alle ventet at Lofotfisket denne gang skulde gjøre dem baade skyldfri og velstaaende
   (Johan Bojer: Samlede verker IV 25)
UTTRYKK
den gang
 | den gangen
1 
på det tidspunktet
; da
 • dengang havde jeg Hjørdis kær; men nu –
 • å, tænk blot en fjorten-femten år tilbage … Dengang bestod både balforeningen og musikforeningen
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 21 1877)
 • [så skal vi] spørge hinanden, om vi husker, hvad vi sa og tænkte dengang og dengang
   (Amalie Skram: Samlede Værker II 553)
 • det var en sommerdag på Hammarsö i 1975, og allerede den gangen hadde Laura trillebag
   (Linn Ullmann: Et velsignet barn LBK 2005)
 • forfatteren Jan Erik Vold, den gang tjueni år
   (Kaja Schjerven Mollerin: Historien om Mor Godhjerta 9 2019)
2 
muntlig, som subjunksjon, innleder tidssetninger, dels sammen med da
 da
 • husker du den gang (da) vi kjørte av veien?
 • dengang jeg var barn fortalte de mig eventyret om ridder Åge
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 175 1874)
 • den gangen, da Johanne var falden i ulykke
   (Henrik Ibsen: Gengangere 92 1881)
 • dengang da gaderne i min fødeby Skien for en del år siden fik navne … nød jeg den ære at få en gade opkaldt efter mig
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 304)
(men) den gang ei
se ei
hver gang
alle ganger
 • han tapte hver (eneste) gang
 • hvergang Torvald gav mig penge til nye kjoler …, brugte jeg aldrig mere end det halve
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 36 1879)
 • hver gang han skulle iføre seg dress, børstet hun den på forhånd
   (Dag Solstad: Genanse og verdighet LBK 1994)
om/av/ad gangen
 | foreldet i gangen
(så og så mange, så og så mye) for hver enkelt gang
noen gang
ved noen leilighet, anledning
 | jf. noensinne
 • har du set den Gendin-eggen nogen gang
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 8)
 • han tok fram en kvadratisk, mørk sjokoladeplate. Ingen norsk fabrikk hadde noen gang brukt det formatet
   (Arnfinn Haga: Skyggen LBK 2009)
matematikk
 en(hver) gjentagelse (av en viss størrelse eller mengde uttrykt eller underforstått i setningen, vanligvis som uttrykk for multiplikasjon)
EKSEMPLER
 • London er mange ganger større enn Oslo
 • 5 går 5 ganger opp i 25
SITATER
 • Brede kunde tjene mange ganger mere nede i bygden
   (Knut Hamsun: Markens Grøde I 171 1917)
 • alle disse grunder, og endda mangeganger flere
   (Erling Winsnes: Veien vi ikke gaar 16 1926)
 • du er bedre værd; tyve tusend gange bedre
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 16)
 • uglenes nattsyn er opptil hundre ganger bedre enn vårt
   (Karl Ove Knausgård: Om vinteren 31 2015)
3.1 
i flertall
 
ganger
med konjunksjons syntaks
 multiplisert med
EKSEMPLER
 • 1 ganger 2 er 2
 • 6 ganger 6 er 36
 • flateinnholdet i et rektangel er grunnlinjen ganger høyden
SITAT
 • – Atten ganger tredve? Det blir … nå? Det klarer du nok! Tenk deg om!
   (Jens Bjørneboe: Den onde hyrde 112 1960)
smal vei eller sti (tråkket eller laget på annen måte)
 | jf. hagegang
4.1 
smalt, avlangt rom til å passere igjennom
; korridor, passasje som forbinder flere rom i et hus, et skip e.l.
; ytterrom mellom gatedør og entrédør (hvor trappen er plassert i en leiegård e.l.)
 | jf. oppgang
SITATER
 • de to herrer fik pels og reisestøvler trukne af i gangen
   (Jonas Lie: Familjen paa Gilje 12 1883)
 • hys, Ekdal; der er folk på gangen
   (Henrik Ibsen: Vildanden 171 1884)
 • ude paa gangen – om entreer var der ikke tale i de gamle gaarde – saa man et større parti bøger
   (Ludvig Daae: Paul Botten Hansen 77 1917)
 • nå blir det så mye søppel og drass i gangene
   (Peter Bendow: Med egen inngang 7 1933)
 • han måtte en tur på gangen hvor han dro pusten i hvinende hiv
   (Inge Eidsvåg: Den gode lærer i liv og diktning LBK 2005)
UTTRYKK
sende på gangen
1 
overført
 sende ut av skoletimen som straff
 • [læreren] må sende en av de verste bråkmakerne på gangen
   (Pål Gerhard Olsen: Manndomsprøven LBK 1997)
2 
overført
 sende ut av et (møte)lokale (f.eks. møtedeltager som anses inhabil i en bestemt sak)
4.2 
geologi, bergverk
 sprekk i fjell fylt med mineral, bergart, erts
 | jf. gangbergart
SITAT
 • alt tyder paa at det er samme gang som den i Rødsand gruber
   (Nationen 1928/239/1/4)
4.3 
smalt område hvor noe kan bevege seg
 | jf. tollegang
4.4 
anatomi
 kanal, særlig utførselskanal for kjertel
fagspråk
 sett av fire hestesko
del av skotøy
 | jf. sålegang