Søk
krone 
verb
BØYNINGkronet, kronet, kroning
UTTALE[kro:`nə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt krúna, via middelnedertysk kronen, fra latin coronare 'kranse, bekranse, pynte med krans', avledet av corona; se krone (substantiv)
BETYDNING OG BRUK
især om antikke forhold eller bibelspråk
 smykke med en krone, krans om pannen
; pryde med laurbærkrans, seierskrans
SITATER
 • se på kong Salomo, på kronen som hans mor kronet ham med på bryllupsdagen
   (Høys 3,11)
 • den kronede visdomsven Mark Aurel
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 247 1873)
innvie (regent, fyrste, hersker) til (konge)verdighet i en seremoni, hvor en krone settes på hans eller hennes hode
EKSEMPLER
 • regenten krones
 • bli kronet til konge, dronning, keiser
SITATER
 • [Skule] tog kongsnavn ombord; nu sejler han til Nidaros for at lade sig krone
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 123 1872)
 • Alexios IV ble kronet som enekeiser
   (Thorvald Steen: Fra Reykholt til Bosporus LBK 2003)
 • keiser Leopold skulle krones til konge av Böhmen
   (Karsten Alnæs: Historien om Europa 2 LBK 2004)
UTTRYKK
kronede hoder
metonymisk
 regenter
; fyrster
; herskere
 • Europas kronede hoder
 • ingen kronede hoder hadde bidratt til Norges redning
   (Tor Bomann-Larsen: Folket. Haakon & Maud II LBK 2004)
forsyne med (avbildning av) krone, kongelig symbol (på dokument, brev e.l.)
EKSEMPEL
 • kronet monogram
SITATER
 • et kronet ark postpapir
   (Knut Hamsun: Pan 1 1894)
 • overført
   
  papiret var kronet med logoen til Fylkesmannen i Oppland
   (Christopher Friis-Baastad Grøndahl og Arne Svingen: Lenket LBK 2010)
danne, være anbrakt som en (prangende) øvre avslutning på (byggverk e.l.)
EKSEMPEL
 • tårnet krones av et spir
SITATER
 • to pinner i korsform kroner en haug med småstein
   (Per Imerslund: Hestene står salet 122 1936)
 • foran dem, et stykke borte, sto en takket brannmur kronet av en skorsten
   (Knut Faldbakken: Uår. Samlebind LBK)
 • et gjerde på godt over to og en halv meter tårner opp, kronet med en god piggtrådspiral på toppen
   (Johan Mjønes: Terminalhastighet LBK 2009)
4.1 
overført
 utgjøre en utsmykkende del som fullender synsinntrykket
SITAT
 • åsen … krones av gull i den første morgensola
   (Tormod Haugen: Farlig ferd LBK 1988)
4.2 
i adjektivisk perfektum partisipp
 
kronet
sjelden, om tre
 som har (stor) krone
SITAT
overført
 hedre og smykke
; belønne (med ære, pris)
EKSEMPEL
 • den kronede nasjonalsang
   | brukt om Henrik Anker Bjerregaards (1792–1842) dikt Sønner av Norge som 1820 ble prisbelønnet av Selskabet for Norges Vel som beste nasjonalsang
SITATER
 • du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære
   (Sal 8,6)
 • da en samling af de concurrerende sange [om å bli Danmarks nasjonalsang] var udkommen 1820 skrev jeg i Morgenbladet en skarp critik over frøken Jessens sang og beviste, at ikke den men en anden burde have været kronet
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 292)
 • keiser Fredrik kronet Aeneas til sin hoffpoet
   (Vibeke Løkkeberg: Purpur LBK 2002)
5.1 
danne (lykkelig) avslutning på
; fullende med godt resultat
; gjøre fullkommen e.l.
 | jf. krone
EKSEMPEL
 • forsøket ble kronet med hell, seier
SITATER
 • en sæd af dine [prins Carls] spor, som i folketanken kroner aaret
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker III 194)
 • kron mit haab
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker III 77)
   | oppfyll mitt håp
 • hans djerve plan er blitt kront med held
   (Nordahl Grieg: Norge i våre hjerter 24 1929)
 • [arbeidet skal være] kronet med held
   (Dagsposten 1931/296/4/4)
 • uten et livgivende arbeid kronet med seier i EEC-saken ville mye av piffen gått ut av ml-bevegelsen
   (Hans Petter Sjøli: Mao, min Mao LBK 2005)
 • femten år senere ble kampen kronet med seier
   (Torbjørn Færøvik: Buddhas barn LBK 2006)
 • normalt skulle en slik [samlivs]lykke krones med et lite barn
   (Thomas Lundbo: Synkere og svevere LBK 2010)
UTTRYKK
krone verket
fullende verket, oppgaven, arbeidet
 • fremgang kroner værket
   (Henrik Ibsen: Catilina 82 1875)
 • valgseieren [til New Labour] føyde seg … inn i en europeisk tendens. Men det var og ble Tony Blair som kronet verket i Storbritannia
   (Christian Borch: Sannhetens kår LBK 2009)
5.2 
ironisk
 føye (noe nytt) til (noe (uheldig) som allerede er gjort) og (dermed) forverre saken eller situasjonen
SITAT
 • det er å krone den ene begåtte dumhet med en ny og ennu større
   (Aftenposten 1934/213/2/1)