Søk
dag 
substantiv
BØYNINGen; dagen, dager
UTTALE[da:g]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt dagr
BETYDNING OG BRUK
tiden fra soloppgang til solnedgang, den lyse del av døgnet
 | til forskjell fra natt
EKSEMPLER
 • dagen gryr
 • det lysner av dag
 • dagen heller
 • det er varmt om dagen, men kjølig om natten
 • tidlig på dagen
 • han sov til langt ut på dagen
 • midt på lyse dagen
 • det våres, og dagene blir lengre
 • en varm dag
SITATER
 • så lenge jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt
   (1 Mos 8,22)
 • dagen rinder
   (Henrik Ibsen: Gildet på Solhaug 93 1883)
 • dagen bryder frem
   (Henrik Ibsen: Gengangere 162 1881)
 • det begyndte at lyse af dagen
   (P.Chr. Asbjørnsen: Norske Folke- og Huldre-Eventyr 98 1879)
 • [han er] kørt ud imorges længe før dag
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 175)
 • [i kirkens vinduer] skimrede en afglands af den sunkne dag i vesten
   (Nicolai Ramm Østgaard: Fra Skov og Fjeld 39 1858)
 • ikke turde hun gå ud, så længe det var dag
   (Bjørnstjerne Bjørnsons fortællinger 338)
 • dialektalt
   
  tidlig dags
   (Nils Kjær: Samlede Skrifter IV 77)
   | tidlig på dagen
 • det var langt paa dag
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 237 1884)
 • midt paa blanke dagen
   (Vilhelm Krag: Baldevin 169 1925)
 • det var midt paa klare dagen
   (Knut Hamsun: Rosa 323 1908)
 • skyggerne falder lange; det er sent på dagen
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 61)
 • han laa og baxede i stygge vejr og snetykke og kort dag
   (Jonas Lie: Rutland 83 1880)
 • de, som borte er, – de la’r ikke os hvile, Asta. Hverken dag eller nat
   (Henrik Ibsen: Lille Eyolf 105 1895)
 • [flagget] skal vaje både nætter og dage
   (Henrik Ibsen: Lille Eyolf 147 1895)
 • [malmen] vil op i dagens lys og tjene menneskene
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 77 1896)
 • [Løvborg] havde været ude og raset hele dage og nætter. Raset døgn efter døgn
   (Henrik Ibsen: Hedda Gabler 125 1890)
 • bryllupsfestlighetene varte efter god gammel skikk tre hele dager til ende
   (Chr. A.R. Christensen: Det hendte igår 156 1933)
 • jeg så aldri dagens lys, for jeg satt i en kjeller
   (Sven Elvestad og Per Krohg: 13 mennesker 61 1932)
UTTRYKK
dag og natt
 | natt og dag
til alle døgnets tider
 • han jobber dag og natt
 • du [er] besatt av bøker. Du tenker bøker dag og natt
   (Olav Angell: Oslo i skumring LBK 1991)
 • like før D-dagen ble det lite hvile å få, da var flyene på vingene både natt og dag
   (Arnfinn Haga: Nødlanding LBK 2010)
som dag og natt
 | som natt og dag
i sammenligning
 helt igjennom forskjellige
 • hun var to helt forskjellige personer …, som dag og natt – i det ene øyeblikket slik, og i det neste tvert imot sånn
   (Espen Haavardsholm: Lilit LBK 2001)
 • vi var ulike, hun og jeg, visst var vi det. Som natt og dag
   (Ragnhild Nilstun: Min lange reise ender her LBK 2007)
se dagens lys
1 
om person
 komme til verden
; bli født
 • biskopens sønn … var elleve år da Bjørneboes tipp-tippoldefar så dagens lys
   (Tore Rem: Sin egen herre 58 2009)
2 
overført
 bli skapt, grunnlagt, lansert
 • de underligste projekter så dagens lys
 • en rekke spinnerier og veverier så dagens lys
   (Karsten Alnæs: Historien om Europa 2 LBK 2004)
tåle dagens lys
være av en slik beskaffenhet, kvalitet at det uten problemer kan vises frem eller offentliggøres
 | jf. lyssky
 • selv de mest hemmeligstemplede affærer pleier … å kunne tåle dagens lys etter tretti eller førti år
   (Espen Haavardsholm: Ikke søkt av sol LBK 1994)
 • de dro for å snakke om noe som ikke tålte dagens lys
   (Hans Olav Lahlum: Katalysatormordet LBK 2012)
komme for dagens lys
særlig om forhold som søkes hemmeligholdt
 bli (allment) kjent
; bli oppdaget
 • jeg vil afsløre de mangler, som sent eller tidligt må komme for dagens lys
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 80 1882)
 • jf.
   
  små og større hemmeligheter som måtte opp i dagens lys
   (Arild Nyquist: Giacomettis forunderlige reise LBK 1988)
sikkert som dagen
dialektalt
 aldeles sikkert
ved høylys dag
1.1 
tid av døgnet da man er virksom (ikke nødvendigvis sammenfallende med tiden mellom soloppgang og solnedgang)
SITATER
 • [en] kunde tilbagelægge 2 ½ mil gjennemsnitlig om dagen
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet I 463 1897)
 • han ser indom her mindst engang om dagen
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 26 1879)
 • hver time på dagen
   (Henrik Ibsen: Vildanden 217 1884)
 • hvor har du været henne hele dagen?
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 122 1899)
 • lig ikke her og glo i løvet op den lange dag
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 19 1873)
   | hele dagen
 • hvorfor skal man ikke ta’e sig en glad aften efter en vel anvendt dag?
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 148 1879)
 • blir det nej, så går aktierne til stiftelsen, – og det den dag idag
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 203 1882)
   | straks, øyeblikkelig
 • et kortparti efter dagens endte gjerning
   (Bernt Lie: Mot Overmagt 38 1907)
 • [du] bar bramfri dagens slit
   (Hans E. Kinck: Driftekaren 164 1908)
 • hun [må] betale rundt åtti kroner dagen bare i bompenger
   (Marita Liabø: Han liker meg LBK 2001)
 • når han er hjemom, snekrer og maler han dagen lang
   (Hans Herbjørnsrud: Brønnene 127 2006)
 • velg de usaltede [peanøttene], og hold deg til maks en liten neve per dag
   (Gunn Helene Arsky: Spis deg ung LBK 2010)
UTTRYKK
gjøre natt til dag
være virksom, aktiv om natten (og sove om dagen)
; snu døgnet
snill som dagen er lang
grenseløst snill
 • han var snill og hjelpsom som dagen var lang
   (Hans Olav Lahlum: Satellittmenneskene LBK 2011)
dag og vei
dialektalt
 så mye som man rekker eller trenger på en dag
 • det er dag og vei
 • vi har dag og vei
 • hvorledes kunde August telegrafere om et stort stæng, naar at det bare var sild til dag og vei
   (Knut Hamsun: August II 84 1930)
på dagen
på samme dag som noe forespørres, igangsettes e.l.
 • madrasser og divaner omstoppes på dagen
   (Bergens Aftenblad 1929/240/10/1)
 • han hadde ringt til en privat klinikk og fått time [hos psykolog] på dagen
   (Nina Lykke: Nei og atter nei 203 2016)
bære dagens byrde og hete
en dag til dugurds
1.2 
overført, poetisk
 god (lys) tid, periode som følger etter vanskelig (mørk) tid
 | motsatt natt
SITATER
 • hvert ord en straale fødte i folkets unge dag
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte I 190)
 • lang var vor skændsels nat; snart gryr en dag
   (Henrik Ibsen: Catilina 122 1875)
 • også for sjelens natt står det en dag for døren
   (Karl Ove Knausgård: Om våren 76 2016)
døgn (regnet fra morgenen av)
EKSEMPLER
 • Rom ble ikke bygget på én dag
 • han måtte holde sengen et par dager
 • fjorten dagers oppsigelse
SITATER
 • forlæng nu eders ophold her i nogle dage
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 124 1874)
 • kan ikke han, Gråberg, vente en dags tid eller to?
   (Henrik Ibsen: Vildanden 100 1884)
 • han [kommer] ikke tilbage på de første otte dage
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 158 1874)
 • fra otten dags drev losen rykkevis østover
   (Carl Vestaberg: Rev 61 1929)
 • på selvsamme skude, for selvsamme bør, har vi sejlet i år og i dage
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 200 1872)
 • Olin havde været borte nu paa andre dagen
   (Amalie Skram: Samlede Værker II 60)
UTTRYKK
borgerlig dag
døgn regnet fra midnatt til midnatt
astronomisk dag
døgn regnet fra middag til middag, etter 01.01.1925 fra midnatt til midnatt
god dag
se god
åtte dager
fjorten dager
to uker
år og dag
se år
ha dagene sine
eufemistisk
 ha menstruasjon
 • du må dele [bad] med to damer. Tenk på når de har dagene sine
   (Jon Ewo: Etterpå er du en helt annen mann 123 1996)
2.1 
brukt for å uttrykke tidspunkt
 | jf. dato
EKSEMPLER
 • forleden dag
 • dagen forut
 • samme dag
 • følgende, neste dag
 • dagen etter
SITATER
 • den næste dagen
   (P.Chr. Asbjørnsen: Norske Folke- og Huldre-Eventyr 188 1879)
 • tredje dagen sendte han igjen bud til hende
   (Sigrid Undset: Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis 81 1909)
 • skulde De tilfældigvis huske Deres faders dødsdag? Hvad dag i måneden, mener jeg
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 61 1879)
 • den dag skal du ikke leve, da vi to strides sammen
 • [vær] forsigtig efter denne dag
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 96 1886)
   | fra nå av, for fremtiden
 • med bundne hænder har jeg siddet til denne dag
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 13 1872)
 • [jeg tar] fat for alvor endnu i denne dag
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 214 1882)
   | uten utsettelse, straks
 • I unge folk leve nu kun for kjærligheden og øieblikket, og tænke ikke paa den dag imorgen
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 424)
 • jeg må bli’ ved at virke, … lige indtil min sidste dag
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 111 1899)
 • opstandelsens dag
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 71 1899)
 • vredens dag er over os for dine synders skyld
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 337 1873)
 • forladt, forladt på farens dag, forladt i stridens stund!
   (Henrik Ibsen: Digte 74 1875)
 • det er vel en sorgens dag for dig
   (Nils Collett Vogt: Familiens sorg 251 1914)
UTTRYKK
dommens dag
 • for min salighets skyld er jeg nødt til å tilgi mange nazister. Ellers går det meg ille på dommens dag
   (Jan Jakob Tønseth: Prosten LBK 2013)
den ytterste dag
 • det ord jeg [Jesus] har talt, skal dømme ham på den ytterste dag
   (Joh 12,48; 2011: den siste dag)
 • de vantros skjebne på den ytterste dag
   (Herman Willis: St. Olav LBK 2004)
Herrens dag
1 
 • Herrens dag kommer som en tyv om natten
   (1 Tess 5,2)
 • Henrik Ibsen: Brand 95 1885
2 
søndag
 • hun våknet … av hanegal og så at det var morgen. Søndag morgen. Herrens dag
   (Atle Næss: Østre linje LBK 1994)
dag og time
nøyaktig tidspunkt
 • garvermester Kiil kan annullere testamentet hvad dag og time han vil
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 196 1882)
 • [forsøke] å beregne dag og time for dommedag
   (Hans Herbjørnsrud: Brønnene 220 2006)
den dag den sorg
ordtak
 • Johan Bojer: Samlede verker I 80
dagen derpå
i morgen den dag
i morgen er det atter en dag
2.2 
i bestemt form, med underforstått betydning av merkedag, frist e.l.
 
dagen
SITATER
 • husleien betalte han præcis paa dagen
   (Nini Roll Anker: Huset i Søgaten 149 1923)
   | presis på forfallsdag
 • kapitalister, dagen nærmer sig!
   (Knut Hamsun: Segelfoss By I 25 1915)
   | oppgjøret, revolusjonen
UTTRYKK
gratulerer med dagen
hilsen på fødselsdag, jubileumsdag e.l.
 • gratulerer med 10-årsdagen!
til lykke med dagen
hilsen på fødselsdag, jubileumsdag e.l.
i dagens anledning
 | i anledning av dagen
i forbindelse med jubileum eller annen merkedag
 • imorgen har OBOS 60års bursdag. I anledning av dagen inviteres publikum til gratis rundtur med buss, der tidstypiske boligområder befares
   (Aftenposten Aften 18.08.1989/12)
2.3 
i bestemt form
 
dagen
 nærværende tid
; øyeblikket
EKSEMPLER
 • dagens avis
 • ord for dagen
 • dagens begivenheter
SITATER
 • du vilde gribe ind i det levende liv, – i dagens levende liv, – som du sa’
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 104 1886)
 • de ansaae sig for dagens helte, paa hvilke alles øine vare rettede
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 248)
 • jeg [så] på en plakat i vinduet at dagens rett er fylte kyllingbryst med sjampinjongsaus til kr. 99
   (Tom Henning Dalbak: Spinn LBK 2000)
 • kelner. To dagens suppe
   (Erik Fosnes Hansen: Løvekvinnen 254 2006)
 • hva blir dagens rett i morgen da?
   (Hilde Stålskjær Osen: Vi bare kjører, så ser vi 42 2018)
UTTRYKK
dagens
(varm) matrett som en kafeteria, kantine e.l. tilbyr til en forholdsvis lav pris
 • jeg bestiller som regel dagens
 • jeg spiste dagens på [studentkantinen] Frederikke. Wok med … ris
   (Zeshan Shakar: Tante Ulrikkes vei 213 2017)
leve for dagen
leve uten bekymringer for fremtiden
være dagens mann/helt
være den som alles beundrende oppmerksomhet for øyeblikket er samlet om
 • en mand fra det første jordbruk, landnamsmand, ni hundrede aar gammel og igjen dagens mand
   (Knut Hamsun: Markens Grøde II 228 1917)
   | den som man nettopp i øyeblikket trenger, som kan løse øyeblikkets vanskeligheter
2.4 
i bestemt form
 
dagen
 det (jevne) daglige liv
; hverdagen
SITATER
UTTRYKK
høre til dagens orden
2.5 
om ubestemt tidspunkt (i fremtiden)
EKSEMPEL
 • den dag(en) kommer nok, da vi ser saken i et annet lys
SITAT
 • [vi kunne] snakke nærmere sammen imorgen – eller en anden dag
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 68 1896)
UTTRYKK
en dag
brukt som ubestemt tidsangivelse
 en gang, på et ikke nærmere bestemt tidspunkt
 | jf. en gang
 • en dag kommer du til å sette pris på det du opplevde den gangen
en vakker dag
 (etter fransk un beau jour, tysk ein schöner Tag)
en gang, på et ikke nærmere bestemt tidspunkt
 • det skulde ikke undre mig, om hun gik hen og blev gal for os en vakker dag
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 63 1888)
 • så træffer hun en vakker dag paa en fyr
   (Sigrid Undset: Jenny 229 1911)
 • [de] lod arbeideren slide; for saa en vakker dag at lade ham staa paa bare bakken
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 260 1884)
 • hun var heldig, hun som en vakker dag fikk ham
   (Stig Sæterbakken: Gjennom natten LBK 2011)
 • jf.
   
  så fordrukken som han er, hvem garanterer at han ikke en god dag, når han er på hiverten, plumper ud med det altsammen
   (H. Wiers-Jenssen: Laurentius 153 1923)
 • jf.
   
  en vakker natt treffer han en ung pike
   (Paul Gjesdahl: Premièrer og portretter 65 1957)
en av dagene
en (ikke nærmere angitt) dag av de nærmest foregående eller nærmest følgende
 • [han talte] en af dagene om gagetillæg
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 170 1882)
 • jeg ser op til hende en af dagene
   (Henrik Ibsen: Vildanden 27 1884)
 • jeg ringer deg en av dagene
   (Odd Klippenvåg: Et personlig anliggende LBK 2013)
hver dag
alle dager
 • han taler med hende hver dag
   (Henrik Ibsen: Gengangere 40 1881)
hver evige dag
se evig
for hver dag (som går)
om gradvis økning
 • det går bedre for hver dag
 • sola lå … høyere på himmelen for hver dag
   (Anne B. Ragde: Eremittkrepsene LBK 2005)
 • jf.
   
  her vokser min sjælenød med hver dag
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 19 1873)
 • [han har ingen] sønn og blir mer og mer sikker for hver dag som går på at han heller aldri kommer til å få en
   (Roy Jacobsen: De usynlige LBK 2013)
dag for dag
om gradvis økning
 stadig (mer)
 • [de andre har] opfundet alt i forvejen. Det blir vanskeligere dag for dag
   (Henrik Ibsen: Vildanden 229 1884)
 • føle seg bedre dag for dag
   (Jan Kjærstad: Kongen av Europa LBK 2005)
fra dag til dag
 | fra den ene dag til den annen | fra dag til annen
brukt for å uttrykke kontinuitet eller utvikling
 • vokse gjorde de fra dag til dag, så en tydelig kunde sé det
   (Henrik Ibsen: Bygmester Solness 115 1892)
 • [Peder] hakket og spadet … det gik smaat fra dag til anden, thi den gamle sne var haard som flintesten
   (Bernt Lie: Mot Overmagt 243 1907)
 • han gjorde utvei til mat … han levet med sine fra dag til dag, de levet allesammen
   (Knut Hamsun: Markens Grøde I 203 1917)
dag etter dag
hver eneste dag
 • [det har] været min uophørlige kamp dag efter dag
   (Henrik Ibsen: Gengangere 62 1881)
 • de gjorde de samme tingene, dag etter dag
   (Odd Klippenvåg: Et personlig anliggende LBK 2013)
dag ut og dag inn
hver eneste dag over et lengre tidsrom (for å uttrykke slit eller press)
 • [han] hamrede og bankede dag ud og dag ind
   (Otto Sverdrup: Nyt Land II 61 1903)
 • en ulykke har en ende, den er en gang for alle, værre er det dag ut og dag ind i aar efter aar at mangle lykke
   (Knut Hamsun: Børn av Tiden 324 1913)
 • dag ut og dag inn står hun klar ved grytene når mannen og de tre halvvoksne sønnene kommer sultne hjem
   (Tove Nilsen: Lystreise LBK 1995)
dags dato
se dato
i dag
 | idagRiksmålsform
1 
inneværende dag
 | til forskjell fra i går, i morgen
 • det har regnet både i går og i dag
 • i dag morges
 • vi har bestilt flyttefolkene til i dag
 • han har arbeidet i hele dag
   | med betoning av varighet
 • du havde brudt godt lag idagmorges og listet dig bort
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter VI 323)
 • det er ikke forvalteren, jeg skal tale med i dag
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 4 1896)
 • jeg husker det, som om det var idag
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 25 1877)
2 
i vår tid
; i nåtiden
; for øyeblikket
 • den norske kvinnen av i dag
 • resultater som idag [kan] synes bestikkende, er imorgen verdiløse
   (Morgenbladet 1931/95/4/4)
 • i dag må Askers innbyggere betale 50 kroner i ekspedisjonsgebyr for levering av hageavfall
   (Budstikka 31.05.2010/5)
i dag tidlig
 | idag tidligRiksmålsform
muntlig
 i dag morges
 • hørte du nyhetene i dag tidlig?
fra i dag (av)
 | fra idag (av)Riksmålsform
fra og med i dag
i dag meg, i morgen deg
 | idag meg, imorgen degRiksmålsform
 (etter Sir 38,23)
det som har hendt meg (i dag), kan hende deg (i morgen)
den dag i dag
 | den dag idagRiksmålsform
ennå på dette tidspunkt
; ennå i vår tid
 • tradisjonen er frisk og levende den dag i dag
 • hun har ikke forvundet det [tapet av barna] den dag idag
   (Henrik Ibsen: Bygmester Solness 43 1892)
 • langt inne i de afrikanske ørkener finner vi saltoaser, og gjennom ørkenene går saltkaravanene den dag i dag
   (Jonny Halberg: En uskyldig tid 60 2002)
i dag åtte dager
nå sjelden
; som utgangspunkt for en tidsberegning
 om en uke (regnet fra inneværende dag)
; på samme ukedag om en uke
 | jf. åtte dager
i dag fjorten dager
nå sjelden
 om to uker (regnet fra påfølgende dag)
2.6 
ubestemt tidsrom av større lengde enn ett døgn
UTTRYKK
om dagen
for tiden
 • hva driver du med om dagen?
nå om dagen
1 
nå for tiden
; i det siste
 • De ser svært klejn ud nu om dagene
   (Henrik Ibsen: Bygmester Solness 8 1892)
 • jf.
   
  De ser da vel flittigt ned til ham om dagene?
   (Henrik Ibsen: Gengangere 23 1881)
 • vet du hvor jeg kan finne Cecilie Hansmark eller Gro Larsen nå om dagen?
   (Eystein Hanssen: Triangel LBK 2012)
2 
i vår tid
 • «Faen som ungene banner nå om dagen,» sa faren og blunka til oss
   (Tore Renberg: Mannen som elsket Yngve 189 2003)
nå til dags
 | nåtildagsRiksmålsform, tradisjonelt nutildagsRiksmålsform
nå for tiden
; i vår tid
 • ungdommen nå til dags …
 • [vi] som lever nutildags
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 158 1882)
 • Brandes tror, merkelig nok, som Coleridge, på en årsaksløs ondskap, a motiveless malignity; det gjør ingen psykolog nutildags
   (Lorentz Eckhoff: William Shakespeare 78 1939)
 • de eldre måtte ikke tru det var lett å ha halvstore unger nå til dags
   (Atle Næss: Østre linje LBK 1994)
her om dagen
muntlig
 for ikke så lenge siden
; forleden
; nylig
 • i 1927–28 eller 29 så sang [revysangerinnen] like fornøyd: «Da Nansen til Nordpolen drog her om da'n»
   (Einar Rose: Rose-boka 15 1941)
 • jeg kjøpte en sånn thairett på Rimi’n her om dagen
   (Eystein Hanssen: Triangel LBK 2012)
i flertall
 
dager
om et bestemt, ikke nærmere avgrenset tidsrom
3.1 
om et (forholdsvis) kort tidsrom
SITATER
 • ved du den store lykke, som er hændt os i disse dage?
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 22 1879)
 • der har stævnet mange mænd til byen i de sidste dage
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 137 1872)
 • småbarn vokser svært i de første dagene
   (Henrik Ibsen: Bygmester Solness 115 1892)
3.2 
om et lengre tidsrom
 tid
SITATER
 • i de længst fremfarne dage
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 83 1873)
 • i den gamle pagts dage
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 312 1873)
 • siden Sverres dage stod aldrig så hed en strid
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 128 1872)
 • han svigted ikke sin gamle vens søn i trængselens dage
   (Henrik Ibsen: Vildanden 17 1884)
 • [klosteret har] i sine bedste dage huset over to hundrede munke
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 291)
   | i sin velmaktstid
 • fred og gode dage over bondens tage stedse skinne
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter II 241)
 • i hine haarde dage, da ved øldrik og svir hallingdølens knivblad sad løst i hans slir
   (Jørgen Moe: Samlede Skrifter I 132)
 • en eller anden nisse, som gaar igjen fra gamle dage
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 375)
 • litterært
   
  siden dagenes morgen
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 337 1873)
   | fra tidenes begynnelse
UTTRYKK
i gamle dager
før i tiden
 • [man] klager over, hvormeget bedre det var i de gamle dage
   (Lorentz Dietrichson: Svundne Tider I 231 1896)
 • dette var i de dager som heter de gode gamle (som også våre skal komme til å bli kalt) da ingen tok det alvorlig med pass og andre dokumenter
   (Aksel Sandemose: Alice Atkinson og hennes elskere 156 1949)
 • i gamle dager rodde man på fiske, i dag fanges fisken av svære trålere
   (Jostein Gaarder: Sofies verden LBK 1991)
i fordums dager
i våre dager
i vår tid
; nå for tiden
 • en embedsmandsdatter maa være glad til et slikt parti – i vore dager
   (Kristian Elster d.y.: Av Skyggernes Slegt 221 1919)
 • de sier at sjuogseksti år ikke er mye, ikke i våre dager, og det føles ikke sånn heller, jeg føler meg sprek
   (Per Petterson: Ut og stjæle hester LBK 2003)
ha sett bedre dager
ikke lenger være i god stand, på høyden
 • økonomisk har vi sett bedre dager
 • Viker satt i kontorstolen som hadde sett bedre dager
   (Kjersti Scheen: Ingen applaus for morderen LBK 1996)
håpe på bedre dager
håpe på bedre tider
 • man træder tilbage, og håber imidlertid på bedre dage
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 235)
ha gode dager
leve i gode kår
; leve sorgløst og makelig
 • hun lå på seng, Tilda, hadde gode dager, skreiv hun, ble vartet opp på alle bauger og kanter
   (Ragnhild Nilstun: For kjærlighets skyld LBK 2002)
 • hesten … fråtset i grønt gress nede i borggården . Den hadde gode dager
   (Kurt Aust: Kaos og øyeblikkets renhet LBK 2008)
i flertall, om levetid eller om en viss del, periode av et livsløp
 
dager
 | jf. levedag
SITATER
 • De har vel kysset så mange i Deres dage. De, kan jeg tænke
   (Henrik Ibsen: Bygmester Solness 70 1892)
 • her ude blir jeg hele resten af mine dage
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 48 1896)
 • lykke over alle eders dage!
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 174 1877)
 • [gamle løytnanten har] været et fæ alle sine dage
   (Henrik Ibsen: Vildanden 207 1884)
 • har De studeret filologi i Deres unge dage?
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 33 1886)
 • han opførte sig ikke altid med konduite paa sine ældre dage
   (Nini Roll Anker: Huset i Søgaten 131 1923)
 • vi har kendt hinanden i tidligere dage
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 47 1879)
 • vi var unge og letsindige i de dage
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 133 1877)
UTTRYKK
hennes/hans dager er talte
hun, han har ikke lang tid igjen å leve
 • det var nesten som om han ante uråd og hadde en visshet om at hans dager var talte
   (Bergljot Hobæk Haff: Sigbrits bålferd LBK 1999)
ende sine dager
se ende
ta av dage
 (gammel dativ flertall)
1 
ta livet av
; drepe
2 
sjelden
 sette grundig til veggs (særlig i en diskusjon)
komme av dage
 (gammel dativ flertall)
litterært
 dø på en voldsom måte
; omkomme
mett av dage
se mett
all sin dag
 | alle sine dager
i entall
 hele sin levetid
 | jf. all sin tid
 • så levde de lykkelig alle sine dager
   | fast uttrykksmåte (formel) som slutt på folkeeventyr
 • han Sivert bror som al sin dag var saa rik!
   (Knut Hamsun: Markens Grøde II 8 1917)
 • Sigurd ble gående som gammelungkar all sin dag
   (Ragnhild Nilstun: Min lange reise ender her LBK 2007)
forsamling av personer som trer sammen for å treffe avgjørelser i en statsdannelses anliggender (opprinnelig forhandlingsmøte på fastsatt dag, tidspunkt)
 | nå bare i sammensetninger som riksdag, forbundsdag, herredag
sollys
; dagslys
SITATER
 • Lars rev lemmerne fra gluggerne, og dagen strømmede stærkt og blændende ind
   (Tryggve Andersen: Samlede fortællinger I 190)
 • [jeg] kan sidde og se ud af vinduet i dagen
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet I 392 1897)
 • Østerlands dag over havnen glittred
   (Henrik Ibsen: Digte 143 1875)
 • det var ligesom dag i luften
   (Hans E. Kinck: Livsaanderne 252 1906)
 • [klokkeklangen] forsvandt hjælpeløst ute i den vældige vidtaapne dag
   (Bernt Lie: Mot Overmagt 123 1907)
 • jeg kunde [ikke] se dagen imellem [flyet og bakken]
   (Roald Amundsen et al.: Gjennem luften til 88° nord 76 1925)
 • hvor øxen gjør i skoven dag, han spreder engens regnbuflag
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter II 3)
   | skaper lysning
 • hist inde i de åbne læresale står kampen. Dag og glæde er over striden og over de stridende
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 42 1873)
 • du væld af lys, som min sjel har drukket, … du skinner frem af min indre dag
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker III 244)
 • intet graves så dybt ned i natten, det jo finder sin dag
   (Bjørnstjerne Bjørnsons fortællinger 24)
   | kommer for dagens lys, blir oppdaget (igjen)
UTTRYKK
klar(t) som dagen
helt klar(t)
; selvinnlysende
 • meningen er klar som dagen
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 465)
 • direktionen forlanger indskrænkninger, og saa har vi seet os om efter en billigere mand, han er funden, saa maa Steffensen gaa; det er saa klart og greit som dagen
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 82 1884)
(oppe/opp/ute/ut/fremme/frem) i dagen
1 
bergverk, geologi
 på jordoverflaten (og ikke i det indre av gruven, fjellet, jorden)
 | jf. dagbrudd
 • det piplet av dem [av oppkommer] op i dagen langs hele bergvæggen
   (Hans E. Kinck: Foraaret i Mikropolis 271 1926)
2 
i dagens lys
; i dagslyset
 • [under kjølen skal eikestammen] ligge og gøre nytte, stilt og useet af hvert øje oppe i dagen
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 140 1872)
 • nede [blant malmårene] har du din kærlighed … Men her oppe i dagen du, – her var der et varmt, levende menneskehjerte, som banket og slog for dig
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 238 1896)
 • jf.
   
  tusind glemte sager ifra min egen ungdoms tankelager De støved op og frem for dagen fandt
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 137 1873)
komme for dagen
 | komme for en dag
om noe som før har vært skjult eller holdt hemmelig
 bli synlig
; bli åpenbar og kjent
 • torvgruber, hvor svære, forvredne fururødder kommer for dagen
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter II 206)
 • men hvis nu den falske veksel kommer for dagen –?
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 136 1874)
 • denne ulyksalige hemmelighed må for dagen
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 138 1879)
 • når jeg får mine ældre processer … fra hånden, så skal minsæl den højvelbårne herr Mikkel for en dag
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 13 1874)
 • [det] hadde kommet for en dag, at hun ikke var fornøid med det lønspaalægget, han gav hende
   (Peter Egge: Inde i Fjordene 96 1920)
 • alt kom for dagen
   (Gaute Heivoll: Før jeg brenner ned 26 2010)
bringe for dagen
 | bringe for en dag | bringe for dagens lys
1 
gjøre (noe skjult eller bortgjemt) synlig
; avdekke
 • engang bragt for dagen igen vil den [Abydos] blive Egyptens Pompeji
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 297)
2 
gjøre kjent
; bringe til offentlighetens kunnskap (noe som har vært hemmeligholdt eller ukjent)
; avsløre
legge for dagen
1 
sjelden
 levere synlig bevis for
; gjøre åpenbar
 • De står mig imod, ikke fordi De ikke kan andet, men fordi De ikke vil lægge for dagen maskinernes overlegenhed over håndkraften
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 69 1877)
 • jeg skal få Dem åbnet og lagt for dagen. Hvad jeg navnlig vil søge, er sædet for drømmene
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 201)
   | jeg vil få Dem blottlagt
2 
vise (ved sine handlinger, i opptreden, oppførsel, ansiktsuttrykk e.l.)
 • han har lagt ubestridelig dyktighet for dagen
 • [han] lagde ikke paa noget punkt sin forundring for dagen
   (Otto Sverdrup: Nyt Land I 111 1903)
 • de diskuterer sikkerhetstiltakene rundt kommende hekkesesong for vandrefalk … og han greier faktisk å legge for dagen stor entusiasme
   (Anne B. Ragde: Dr. Zellwegers gave LBK 2002)
være noen opp av dage
 | eldre opp ad dage
 (fra eldre dansk op ad dage, omdannelse av oppedaget 'brakt frem for dagens lys' (om en avdød))
ligne (sin far eller mor eller en slektning) livaktig, fullstendig
 • du blir faer din op af dage når du engang vokser op
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 104)
 • der står dattera ved sia, … mora opp av dager
   (Johan Bojer: Vår egen stamme (1960) 211)
 • [noen barn har ikke] et eneste likhetstrekk med en eller begge av sitt opphav, mens andre unger er sine foreldre opp ad dage
   (Tore Renberg: Mannen som elsket Yngve LBK 2003)